Tuyển sinh liên thông Đại học Thương mại

Tuyển sinh liên thông Đại học Thương mại tháng 12/2015

dai-hoc-thuong-mai

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HỆ CHÍNH QUY

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học hệ chính quy cấp bằng Cử nhân trường Đại học Thương Mại năm 2015 cụ thể các hệ đào tạo như sau:

I. Liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy trường Đại học Thương Mại.

* Hình thức đào tạo: Học tập chung, hệ chính quy cấp bằng cử nhân kinh tế

* Thời gian đào tạo:

+ Từ 1,5 năm đến 2 năm đối với người đã tốt nghiệp cao đẳng

+ Từ 2, 5 năm đến 3 năm đối với người tốt nghiệp trung cấp

* Chuyên ngành đào tạo:

+ Quản trị kinh doanh

+ Kế toán

+ Tài chính ngân hàng

 

 

* Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng cùng chuyên ngành

* Môn thi tuyển:

+ Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án.

+ Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính.

+ Ngành Tài chính ngân hàng: Toán học; Nhập môm tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại.

* Ôn tập và thi: Thi tuyển ngày 19; 20/ 12/ 2015

II. Văn bằng 2 chính quy ngành:

+ Kế toán

+ Quản trị kinh doanh

+ Luật kinh tế

III. Hệ VLVH (Tại chức cũ) ngành:

+ Kế toán

+ Quản trị kinh doanh

* Hồ sơ và thủ tục đăng ký tuyển sinh:

(Theo mẫu của BGD&ĐT)

 

 

 

Bình luận bài viết