Home / Tag Archives: Thông tư số 10 /2013/TT-BGDĐT

Tag Archives: Thông tư số 10 /2013/TT-BGDĐT

Thông tư số 10 /2013/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2013

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm - mặt ngoài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2013/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013   THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN …

Chi tiết