Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng. Liên hệ đăng ký học: Cô Hảo – ; Email: tuvantuyensinh@tuyensinhcanuoc.com.

THÔNG BÁO MỞ LỚP

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

TẠI HẢI PHÒNG

Trung tâm thông báo mở các chương trình sau:

  • Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên: Học phí 2.600.000đ/ khóa học (Xem Nội dung đào tạo)
  • Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng: Học phí 2.500.000đ  (Xem Nội dung đào tạo)
  • Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ Trung cấp, cao đẳng nghề: 2.500.000đ  (Xem Nội dung đào tạo)

Ngoài ra mỗi học viên đóng 50.000 lệ phí cấp chứng chỉ

  • Địa điểm học: Cát Bi – Hải An – Hải Phòng
  • Liên hệ đăng ký học:

Hotline: (Cô Hảo)

Email: tuvantuyensinh@tuyensinhcanuoc.com

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao đẳng
Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao đẳng
Nghiệp vụ sư phạm
Nghiệp vụ sư phạm

nghiep-vu-su-pham-day-nghe-trinh-do-trung-cap-cao-dang-nghe