Liên thông trường Đại học Thương Mại – hệ chính quy

Tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp lên đại học; Cao đẳng lên Đại

Khóa học sơ cấp, TC, CĐ nghề Công tác xã hội

Khóa học sơ cấp, TC, CĐ nghề Công tác xã hội. Cấp bằng tương đương

Tuyển sinh liên thông Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Tuyển sinh liên thông Trường ĐH Kinh tế Quốc dân BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN – – – – – o0o – – – – – TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI

1 Comment

Liên thông TC, CĐ lên ĐH trường ĐH Thương Mại

Liên thông TC, CĐ lên ĐH trường ĐH Thương Mại. Các ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng. Liên thông chính quy. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI – – – – – o0o – –

2 Comments

Liên thông xây dựng từ TC, CĐ lên ĐH chính quy

Liên thông xây dựng từ TC, CĐ lên ĐH chính quy. Tuyển sinh liên thông ngành xây dựng, liên thông xây dựng từ trung cấp lên đại học, liên thông xây dựng  từ cao đẳng lên đại học chính quy, liên thông XD. BỘ GIÁO

Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH chính quy

Tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH chính quy TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CẤP BẰNG CHÍNH QUY VÀ VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2015 ­­­ Căn cứ thông tư

Tuyển sinh trung cấp chính quy

Tuyển sinh Trung cấp chính quy. Thời gian học: 2 năm. Giờ hành chính và ngoài giờ. Sinh viên sau khi học xong được  trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội I cấp bằng Trung cấp chính quy   SỞ GIÁO DỤC VÀ