Bảng điểm lớp NVSP TCCN khóa K16

Bảng điểm lớp NVSP TCCN khóa K16

Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia thông báo:

Bắt đầu trả chứng chỉ lớp NVSP TCCN khóa K16 từ ngày 23/4/2015 đến hết ngày 20/6/2015

Học viên mang theo chứng minh thư gốc khi nhận chứng chỉ để đối chiếu.

Thời gian trả chứng chỉ: Tất cả các ngày trong tuần

Sáng: 8h30-11h, Chiều: 14h30-17h

Chứng chỉ chỉ cấp 1 lần, nếu mất học viên phải tham gia học lại toàn bộ khóa học. Nên chứng chỉ không được nhận hộ!

Trân trọng

 

 

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bình luận bài viết