Home / Tin Tức / Lịch học lớp NVSP Giảng viên K14

Lịch học lớp NVSP Giảng viên K14

dang ky hoc
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký .

Sinh ViênNgười đi làm

Lịch học lớp NVSP Giảng viên K14. Thời gian học 02 tháng. Nội dung học tập 20 tín chỉ theo quy định của BGD&ĐT. Chứng chỉ do trường ĐH Sư phạm Hà Nội cấp


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP NVSP GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA K14

Thời gian: 4/2015 đến tháng 7/ 2015

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1. Đánh giá trong giáo dục 2 Thứ bẩy (18.4.2015)Thứ bẩy (25.4.2015) TS. Vũ Lệ Hoa
2. Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 Chủ nhật (26.4.2015) TS. Nguyễn Thị Bích
3. Giáo dục học đại cương 3 Thứ bẩy (9.5.2015)Chủ nhật (10.5..2015)

Thứ bẩy (16.5.2015)

Chủ nhật (17.52015)

PGS.TS. Phan Thanh Long
4. Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1
5. Tâm lý học đại cương 2 Thứ bẩy (23.5.2015)Chủ nhật (24.5..2015) TS. Lê Minh Nguyệt
6. Tâm lí học dạy học đại học 1 Thứ bẩy (30.5.2015) TS. Lê Minh Nguyệt
7. Lí luận dạy học đại học 3 Chủ nhật (31.5..2015)Thứ bẩy (20.6.2015)

Chủ nhật (21.6..2015)

TS. Trịnh Thúy Giang
8. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Thứ bẩy (13.6.2015)Chủ nhật (14.6..2015) TS. Vũ Thị Sơn
9. Nâng cao Chất lượng tự học 2 ngày Thứ bẩy (6.6.2015)Chủ nhật (7.6.2015) PGS.TS. Đào Thị Oanh
10. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 ngày Thứ bẩy (27.6.2015)Chủ nhật (28.6.2015) TS. Nguyễn Thị Kim Dung
  TỔNG   Dự kiến Thi các học phần  

 

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (1) Đánh giá