Bảng điểm lớp triết học K03

Bảng điểm lớp triết học K03

KẾT QUẢ LỚP

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO MÔN TRIẾT HỌC SAU ĐẠI HỌC

KHÓA K03

 

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH KẾT QUẢ
1 Lê Thị Thanh Hoa 10/26/1989 Hải Phòng Đạt
2 Nguyễn Duy Ngọc 5/21/1988 Hải Phòng Đạt
3 Bùi Văn Quý 4/4/1987 Hải Phòng Đạt
4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9/25/1985 Hà Nội Đạt
5 Nguyễn Xuân Trinh 12/2/1979 Hưng Yên Đạt
6 Phan Thùy Dương     Đạt
7 Nguyễn Thị Hương 8/19/1989 Vĩnh Phúc Đạt
8 Bùi Quang Huy 12/12/1981 Thái Bình Đạt
9 Phạm Thị Kim Hoàn 5/5/1985 Hà Nội Đạt
10 Phạm Thị Mỹ Dung 6/22/1983 Hà Nam Đạt
11 Nguyễn Ánh Hồng 10/12/1991 Hà Nội Đạt
12 Lương Thị Uyên Trang 12/26/1991 Hải Dương Đạt
13 Lê Thu Hiền 10/6/1989 Hà Nội Đạt
14 Phạm Thị Tuyết Nhung 12/20/1991 Hà Nội Đạt
15 Nguyễn Thị Hương Giang 7/20/1985 Hà Nội Đạt
16 Nguyễn Thị Thương 10/5/1980 Hà Nội Đạt
17 Nguyễn Thị Ái Hương 12/2/1973 Long An Đạt
18 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 1/17/1980 Hà Nội Đạt
19 Lê Thị Thùy Linh 8/2/1987 Thái Nguyên Đạt
20 Nguyễn Khánh Phương 5/3/1986 Phú Thọ Đạt
21 Hoàng Thu Trang 7/30/1992 Hà Nội Đạt
22 Nguyễn Thị Lê Như 3/17/1972 Hải Phòng Đạt
23 Ngô Thị Thu Trang 8/19/1987 Hải Phòng Đạt
24 Đồng Thị Hà Ly 12/24/1987 Hải Phòng Đạt
25 Hoàng Thị Như Quỳnh 4/4/1988 Hà Nam Đạt
26 Lê Thị Loan 5/9/1991 Hải Phòng Đạt

-->