Lịch học lớp giảng viên K12

Lịch học lớp giảng viên K12

LỊCH HỌC LỚP NVSP

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÓA K12

THỜI GIAN: 12/2014 đến tháng 03/ 2015

Thời gian học:

Sáng: 08h-11h

Chiều: 14h-17h

 Quản lý lớp:     Ms. Hảo:

TT Học phần Số tín chỉ Ngày học Giảng viên
1.     Tâm lý học đại cương 2 Thứ 7, CN(Ngày 27,28/12/2014) TS. Dương Diệu Hoa
2.     Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1 Thứ 7 (10/1/2015) Trương Thị Hoa
3.     Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 CN (11/01/2015) TS. Nguyễn Thị Bích
4.     Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 ngày Thứ 7, CN (Ngày 17,18/1/2015) TS. Nguyễn Thị Kim Dung
5.     Nâng cao Chất lượng tự học 2 ngày Thứ 7, CN (Ngày 24,25/1/2015) PGS.TS. Đào Thị Oanh
6.     Lí luận dạy học đại học 3 Thứ 7, CN (31/01, 01/2/2015);Thứ 7 (7/2/2015) TS. Nguyễn Thanh Hồng
7.     Tâm lí học dạy học đại học 1 CN (8/2/2015) TS. Dương Diệu Hoa
8.     Đánh giá trong giáo dục 2  Thứ 7, CN (28/2 ,01/3/2015) TS. Vũ Lệ Hoa
9.     Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Thứ 7, CN (07,08/3/2015) TS. Phạm Thị Kim Anh
10.              Giáo dục học đại cương 3 Thứ 7, CN (14,15/3/2015) TS. Trương Thị Hoa 
  TỔNG   21,22/3/2015 Thi các học phần

 

3 thoughts on “Lịch học lớp giảng viên K12

-->