Home / Nghiệp Vụ Sư Phạm / Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng, bộ môn trường ĐH, CĐ, TC

Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng, bộ môn trường ĐH, CĐ, TC

dang ky hoc
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký .

Sinh ViênNgười đi làm

Chương trình đào tạo theo QĐ số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 BGD&ĐT nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức nhà nước ngành giáo dục và đào tạo.

Cán bộ quản lý Khoa, phòng, ban

ĐÀO TẠO – CẤP CHỨNG CHỈ

 ‘’ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA, PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN’’

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY 

– Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức nhà nước ngành giáo dục và đào tạo;

– Trung tâm phối hợp triển khai mở lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

*** Chương trình đào tạo: Theo quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

*** Thời gian đào tạo: 05 tháng.

Thời lượng: 360 tiết;

Trong đó bao gồm: Lên lớp ( lý thuyết, bài tập, thảo luận, kiểm tra), đi thực tế và tự nghiên cứu.

*** Học phí: 3.500.000đ/ học viên/ khóa học ; trong đó bao gồm học phí, tài liệu, chứng chỉ hoàn thành khóa học và hoạt động ngoại khóa.

*** Đối tượng tham gia khóa học:

Cán bộ đương chức và kế cận các chức danh quản lý khoa, phòng, bộ môn ( chưa có chứng chỉ quản lý giáo dục ) tại các học viện, trường ĐH, CĐ & TCCN trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

*** Chứng chỉ cuối khóa: Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc.

*** Nội dung chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp:

( Ban hành theo Quyết định số 382/ QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng GD&ĐT)

PHẦN THỨ NHẤT Số tiết
Module 1: ĐƯỜNG LỖI PHÁT TRIỂN GD & ĐT VIỆT NAM 315
Chuyên đề 1: Đường lối phát triển GD & ĐT 15
Module 2: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 30
Chuyên đề 2: Tổng quan về khoa học quản lý và GLGD 15
Chuyên đề 3: Quản lý sự thay đổi 15
Module 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GD&ĐT 30
Chuyên đề 4: Quản lý hành chính nhà nước về GD&ĐT 15
Chuyên đề 5: Đánh giá, kiểm tra chất lượng trong GD ĐH, CĐ 15
Module 4: QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 210
Chuyên đề 6: Lập kế hoạch phát triển trường Đại học, Cao đẳng 15
Chuyên đề 7: Quản lý quá trình đào tạo trong trường ĐH, CĐ 45
Chuyên đề 8: Phát triển chương trình đào tạo ĐH, CĐ 15
Chuyên đề 9: Quản lý đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong trường đại học, cao đẳng 15
Chuyên đề 10: Quản lý hoạt động Khoa học – Công nghệ trong trường ĐH, CĐ 15
Chuyên đề 11: Quản lý nhân sự trong trường ĐH, CĐ 15
Chuyên đề 12: Quản lý tài chính, tài sản trong trường ĐH, CĐ 30
Chuyên đề 13: Quản lý công tác học sinh, sinh viên trong trường ĐH, CĐ 15
Chuyên đề 14: Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong nước, quốc tế của trường ĐH, CĐ 15
Chuyên đề 15: Xây dựng và phát triển văn hóa trường ĐH, CĐ 15
Chuyên đề 16: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường ĐH, CĐ 15
Module 5: CÁC KỸ NĂNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐH, CĐ/ KIẾN THỨC ĐẶC THÙ VÙNG MIỀN 30
Chuyên đề 17: Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họp trong các trường ĐH, CĐ 10
Chuyên đề 18: Kỹ năng ra quyết định trong quản lý các trường ĐH, CĐ 10
Chuyên đề 19: Kỹ năng làm việc nhóm trong quản lý các trường ĐH, CĐ 10
PHẦN THỨ 2 45
THỰC TẾ 15
BÁO CÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC ( Viết 1 đề án 8 – 15 trang) 30
TỔNG CỘNG 360

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (1) Đánh giá