Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT dành cho Cán bộ quản lý cấp trường,  cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng GD&ĐT và chuyên môn các cơ sở GD không chính quy…

BỒI DƯỠNG – CẤP CHỨNG CHỈ

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

 

– Căn cứ Thông tư s 28/2014/TT-BGDĐT quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứngchỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

– Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác quản lý giáo dục, Trung tâm kết hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục”, đặt lớp tại Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ Quốc Gia, cụ thể nội dung như sau:

 * Đối tượng tham gia khóa học:

– Cán bộ quản lý cấp trường như Ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn các trường mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT)

– Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Cán bộ quản lý và chuyên môn các cơ sở giáo dục không chính quy (trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng, trường bổ túc văn hóa, …).

* Thời gian học: 360 tiết

* Chứng chỉ cuối khóa: Sau khoá học, những học viên đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục do trường Đại học Sư phạm Hà Nội  cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

* Học phí khóa học: 2.500.000đ/ khóa học

* Nội dung khóa học

  1. – Module 1: Quản lý sự thay đổi và Phong cách lãnh đạo + hướng dẫn bài tập
  2. – Module 2: Đường lối phát triển GD & ĐT và Lập kế hoạch phát triển trường phổ thông/ mầm non
  3. – Module 3: Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý Nhà nước về GD&ĐT +  Hướng dẫn bài tập
  4. – Module 4: Thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông/ mầm non
  5. – Module 5: Quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong trường mầm non / Quản lý HĐDH, GD trong trường phổ thông
  6. – Module 6: Xây dựng và phát triển nhà trường
  7. – Module 7: Quản lý hoạt động NCKH SP và Ứng dụng CNTT trong trường phổ thông/ mầm non
  8. – Module 8: Quản lý nguồn lực trong trường phổ thông/ mầm non
  9. – Module 9: Kĩ năng hỗ trợ quản lý trường phổ thông/ mầm non

* Hồ sơ tham gia khóa học:

– Bản sao bằng cấp chuyên môn TC trở lên (có công chứng)

– 02 ảnh 3×4.

– Phiếu đăng ký học (Theo mẫu)

– Sơ yếu lý lịch

– CMND phô tô công chứng