Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

Số 738/ĐHSPHN-ĐTBDTX

Về việc thông báo tuyển sinh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2017

KÍNH GỬI:

– CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO;

– CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

– Căn cứ công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường ĐHSP Hà Nội gồm: Giảng viên (hạng II, III), Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I, II, III), giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III), giáo viên Tiểu học (hạng II, III, IV), giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV);

– Căn cứ công văn số 2675/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho trường ĐHSP Hà Nội cho Giảng viên (hạng II, III), Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I, II, III), giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III), giáo viên Tiểu học (hạng II, III, IV), giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV);

 

  1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II, III
  2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III
  3. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III
  4. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III, IV
  5. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III, IV

* Đối tượng tuyển sinh:

Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập/Giáo viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc mầm non công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên/giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

* Hồ sơ đăng ký học:   

– Đơn đăng ký học (Theo mẫu) – Liên hệ: – 09 0407 4589 để nhận mẫu đơn;

– Bằng tốt nghiệp phô tô công chứng;

– Chứng minh thư phô tô công chứng;

– Bản sao giấy khai sinh;

– 04 ảnh 3×4.

* Chương trình bồi dưỡng:  240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

* Thời gian học:  Thứ 7, chủ nhật hoặc các tối trong tuần

* Kinh phí bồi dưỡng: 

– Đối với các lớp tổ chức tại miền Bắc:

(Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và một số tỉnh vùng núi phía Bắc)

+ Lớp từ 30 đến 50 người: 3.500.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 50 đến 70 người: 2.900.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 71 đến 100 người: 2.600.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 101 trở lên: 2.300.000đ/ 01 người

– Đối với các lớp tổ chức tại miền Trung:

(Từ Nghệ An trở vào đến Quản trị, các tỉnh miền núi phía Bắc cách trường >300km)

+ Lớp từ 30 đến 50 người: 3.800.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 50 đến 70 người: 3.100.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 71 đến 100 người: 2.800.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 101 trở lên: 2.500.000đ/ 01 người

– Đối với các lớp tổ chức tại miền Nam:

(Các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, từ Huế trở vào)

+ Lớp từ 30 đến 50 người: 4.000.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 50 đến 70 người: 3.300.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 71 đến 100 người: 2.700.000đ/ 01 người

+ Lớp từ 101 trở lên: 2.300.000đ/ 01 người

 * Địa điểm học:  Tại Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia

* Khai giảng:  15 hàng tháng

* Thời gian học:  02 tháng

* Chứng chỉ:  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký học.