Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 8/2017

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 8/2017

DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ

 (học từ  tháng 8 đến tháng 9/2017)

TTHỌTÊNNGÀY SINHNƠI SINH
7Nguyễn Thị LanAnh02.5.1994Nghệ An
2Đặng ThịDuyên14.3.1987Hải Phòng
9Lương NgọcGiang07.7.1996Hưng Yên
8Nguyễn Thị Thu12.9.1990Thanh Hóa
13Trịnh Thị PhươngHoa10.02.1984Hà Nam
3Phạm ThịHương23.10.1982Hải Phòng
4Lê Thị ThuHường05.9.1988Hải Phòng
5Hoàng Thị KhánhLy02.4.1991Quảng Bình
10Nguyễn Thị ThúyNhật01.7.1975Hà Nội
1Trần ThịPhương13.6.1986Tuyên Quang
12Trần ThịTình27.01.1991Hà Nội
14Nguyễn KhánhTùng22.8.1990Vĩnh Phúc
11Phạm ThịVân16.03.1994Hải Phòng
6Trần ThịXuân20.02.1981Quảng Bình
15Vũ ThịYên20.11.1985Tuyên Quang

Danh sách gồm 15 học viên

Bình luận bài viết