Chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, trẻ tự kỉ

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ.

THÔNG BÁO MỞ LỚP

NGHIỆP VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VỀ GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Nội dung cụ thể như sau:

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

*** Đối tượng tuyển sinh:

- Cán bộ quản lý, chuyên viên Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non/tiểu học/trung học cơ sở.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trường/trung tâm dạy trẻ khuyết tật.

*** Chương trình đào tạo: 345 tiết.

2. Chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt

*** Đối tượng tuyển sinh:

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, Những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

- Những người đã tốt nghiệp các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt như: Công  tác xã hội, Y tế, Phục hồi chức năng, Tâm lý - Giáo dục, Sinh học, Khoa học xã hội và nhân văn khác.

- Học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên đại học, cao đẳng thuộc ngành sư phạm; các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt, khoa học xã hội và nhân văn khác.

*** Chương trình đào tạo: 345 tiết.

 

3. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

*** Đối tượng tuyển sinh:

- Những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

- Những người đã tốt nghiệp các ngành gần với GDĐB: CTXH, y tế, Phục hồi chức năng, cử nhân Tâm lý - giáo dục học, cử nhân sinh học, cử nhân khoa học xã hội.

- Sinh viên khoa giáo dục đặc biệt thuộc các chuyên ngành khác: Khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ.

- Sinh viên các ngành sư phạm: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sinh học, văn học, tâm lý- giáo dục học.

*** Chương trình đào tạo: 345 tiết.

III. KINH PHÍ ĐÀO TẠO: 

- Đối với lớp từ 20-29 học viên: 6.000.000đ/1 người.

- Đối với lớp từ 30-39 học viên: 4.200.000đ/1 người.

- Đối với lớp từ 40-49 học viên: 3.500.000đ/1 người.

- Đối với lớp từ 50 học viên trở lên: 3.200.000đ/1 người.

II. ĐỊA ĐIỂM HỌC: Tại Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia

III. THỜI GIAN HỌC: Thứ 7, Chủ nhật cả ngày hoặc các buổi tối trong tuần

IV. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC:

Học viên có nhu cầu học gửi thông tin đăng ký gồm họ tên, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, số điện thoại qua email: tuvantuyensinh@tuyensinhcanuoc.com

NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ NHU CẦU

Bình luận bài viết