Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ, Hành chính văn phòng tháng 7/2017

Danh sách dự thi lớp Văn thư lưu trữ, Hành chính văn phòng tháng 7/2017

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Nguyễn Văn Duân 23/9/1995 Thái Bình
2 Nguyễn Thị Thùy Dương 12/4/1990 Nghệ An
3 Nguyễn Tiến Hiệp 08/5/1992 Hà Nội
4 Nguyễn Tuấn Khôi 26/01/1992 Hà Nội
16 Lưu Xuân Lâm 19/5/1976 Hải Dương
5 Quản Thùy Linh 01/12/1993 Thanh Hóa
6 Lê Thị Phương Loan 12/1/1983 Sơn La
7 Trần Thị Thúy Nga 15/7/1993 Nam Định
8 Lưu Hồng Ngọc 25/6/1992 Hà Nội
9 Nguyễn Thị Ngọc 21.12.1989 Hưng Yên
10 Đinh Thị Quế 21/7/1988 Hải Phòng
11 Phan Minh Thi 24.1.1995 Lạng Sơn
12 Tạ Thị Thu 31/01/1995 Ninh Bình
13 Trần Thanh Thúy 17/9/1985 Hà Nội
14 Phạm Thị Thu Trà 03/8/1992 T. Quang
15 Trần Thị Hoa Trang 03/12/1995 Sơn La

Liên hệ Quản lý lớp: Mrs. Bích Hảo: – 09 0407 4589