Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiểu học, THCS và THPT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐĂNG KÝ HỌC => TẠI ĐÂY

         Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;

        Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;

       Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm Quốc Gia kết hợp với trường ĐHSP Hà Nội II, Trường ĐH Giáo dục – ĐH Quốc Gia HN thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cụ thể nội dung các lớp như sau:

* KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC:

 • Đối tượng tham gia khóa học: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dạy các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ.
 • Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 • Chương trình bồi dưỡng: 35 tín chỉ. Trong đó:

Phần bắt buộc (BB): 31 tín chỉ.

Phần tự chọn (TC): 04 tín chỉ.

(01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ).

SttNội dung bồi dưỡngSố
tín
chỉ
Số tiết
lý thuyết
Số tiết
thảo luận,
thực hành
Khối kiến thức chung
BB1Sinh lý học trẻ em22020
BB2Tâm lý học giáo dục22020
BB3Giáo dục học33030
BB4Giao tiếp sư phạm31560
BB5Quản lý hành vi của học sinh21530
BB6Quản lý nhà nước về giáo dục21530
Khối kiến thức chuyên ngành
BB7Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học21040
BB8Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh33030
BB9Phương pháp dạy học: (chọn 01 trong các phương pháp dạy học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ)31560
BB10Đánh giá học sinh32050
BB11Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học21040
Thực tập sư phạm
BB12Thực tập sư phạm 12060
BB13Thực tập sư phạm 22060

Nội dung phần tự chọn (Chọn 02 học phần trong 07 học phần)

SttNội dung bồi dưỡngSố
tín
chỉ
Số tiết
lý thuyết
Số tiết
thảo luận,
thực hành
TC1Tổ chức sinh hoạt chuyên môn21530
TC2Xây dựng môi trường giáo dục21530
TC3Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng21530
TC4Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học21530
TC5Phối hợp với gia đình và cộng đồng21530
TC6Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội21530
TC7Tổ chức hoạt động trải nghiệm21530

 

* BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

– Đối tượng tham gia khóa học: 

 • Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT.
 • Những người đã được tuyển dụng làm giáo viên dạy một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Nội dung khóa học:

Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT, thực hiện theo chương trình khung do BGD&ĐT ban hành tại Thông tư số 12/2021/BGDĐT ngày 05/4/2021 cụ thể như sau:

 • Cấu trúc chương trình:

Chương trình gồm khối học phần chung (phần A) và khối học phần nhánh: khối học phần dành cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với các môn học cấp THCS, có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS (phần B) hoặc người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với các môn học cấp THPT, có nguyện vọng trở thành giáo viên THPT (phần C).

 • Chương trình bồi dưỡng: 34 tín chỉ (TC)

Khối học phần chung: 17 tín chỉ.

Khối học phần nhánh: 17 tín chỉ/ nhánh THCS, 17 tín chỉ/ nhánh THPT.

(Thời lượng: 17 tín chỉ, gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn).

(01 TC tương đương 15 tiết lý thuyết; 01 tiết lý thuyết tương đương với 02 tiết thảo luận, thực hành).

Trường hợp người học tham gia học cả 2 học phần nhánh thì chỉ cần học 01 lần khối học phần chung.

Khối học phần chung (phần A)

Thời lượng: 17 tín chỉ (gồm 15 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn).

SttNội dung bồi dưỡngSố
tín
chỉ
Số tiết
lý thuyết
Số tiết
thảo luận,
thực hành
AKhối học phần chung15
A1Tâm lý học giáo dục22020
A2Giáo dục học21530
A3Lý luận dạy học21530
A4Đánh giá trong giáo dục21530
A5Quản lý nhà nước về giáo dục22020
A6Giao tiếp sư phạm21040
A7Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm3090
Khối lượng kiến thức tự chọn2
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học21040

Khối học phần nhánh THCS/THPT (phần B/C)

Thời lượng mỗi học phần nhành THCS/THPT: 17 tín chỉ (gồm 9 TC lựa chọn theo môn học, 6 TC thực hành, thực tập bắt buộc ở trường phổ thông và 2 TC tự chọn).

SttNội dung bồi dưỡngSố
tín
chỉ
Số tiết
lý thuyết
Số tiết
thảo luận,
thực hành
BKhối học phần nhánh
Nhánh THCS/THPT (phần B/C)
Nội dung lựa chọn
B1Phương pháp dạy học [tên môn học] ở trường THCS/THPT21530
B2Xây dựng kế hoạch dạy học [tên môn học] ở trường THCS/THPT21040
B3Tổ chức dạy học [tên môn học] ở trường THCS/THPT21040
B4Thực hành dạy học [tên môn học] cấp THCS/THPT tại cơ sở đào tạo3090
Nội dung thực hành, thực tập
B5Thực hành kỹ năng giáo dục ở trường THCS/THPT204 buổi/ tuần (5 tuần)
B6Thực tập sư phạm 1 ở trường THCS/THPT205 ngày/ tuần (5 tuần)
B7Thực tập sư phạm 2 ở trường THCS/THPT205 ngày/ tuần (5 tuần)
Học phần tự chọn
B9Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường THCS/THPT21040
Tổng cộng34

 

Các đối tượng có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ được miễn các học phần tương ứng đã học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được cấp bằng và chứng chỉ. Các học viên khác phải học tập toàn bộ chương trình bồi dưỡng theo quy định.

Chương trình bồi dưỡng: 34 tín chỉ.

 

* HỌC PHÍ CỦA KHÓA HỌC: 6.500.000đ/ 01 người

* THỜI GIAN HỌC: Học online các học phần lý thuyết, học phần thực tập đi trực tiếp.

Học buổi tối hoặc thứ 7, CN

* HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG: Online kết hợp trực tiếp

* ĐỊA ĐIỂM MỞ LỚP: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

* HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC:

 • Đơn đăng ký học (theo mẫu – Liên hệ Hotline/ Zalo 0978784589 để nhận mẫu đơn)
 • Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phô tô công chứng
 • Bảng điểm tốt nghiệp Đại học trở lên phô tô công chứng
 • Chứng minh thư, giấy khai sinh phô tô công chứng
 • 03 ảnh cỡ 3×4
 • Cung cấp HS minh chứng cho các nội dung miễn học (đối với học viên xin miễn học phần).

* THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 Mọi thông tin về khóa học, học viên vui lòng liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký tham gia khóa học:

Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm Quốc Gia 

Điện thoại: 024 6296 8515

Hotline: 09 7878 4589 – 0982 7878 95

 Website: https://tuyensinhcanuoc.com

 

 

 

[google_referrer_checker]

Bình luận bài viết

Học viên nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua bưu điện về địa chỉ
 • Người nhận : Cô Hảo
 • Điện thoại : 09 7878 4589
 • VP tuyển sinh tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
bg_image

Ngân hàng MB BANK

 • Số tài khoản : 09 7878 4589
 • Chủ tài khoản : PHAN THỊ BÍCH HẢO
 • Chi nhánh : HOÀI ĐỨC
bg_image
Vui lòng quét mã QR để thanh toán

 1. Nguyễn Minh Hải nói:

  Mình có bằng cử nhân và thạc sỹ và cũng từng học NVSP dạy đại học cao đẳng ở trung tâm rồi, bây giờ mình muốn học NVSP dạy THCS và THPT thì mình có được miễn các học phần và miễn học phí không. Thời gian học là bao lâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *