Cơ sở được cấp chứng chỉ Tin học theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Trolltunga, Norway
×

Hãy gọi ngay cho Trung tâm nếu bạn ngại đăng ký 09 7878 4589.

Sinh ViênNgười đi làm

Danh sách các cơ sở được cấp chứng chỉ Tin học “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin” theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

1 – Viện Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc Gia Hà Nội

2- Trường Đại học Hòa Bình

3 – Trường trung cấp cộng đồng Hà Nội

4 – Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

5 – Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội

6 – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

7 – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

8 – Trung tâm đào tạo CNTT và truyền thông (Thuộc sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội)

9 – Công ty CP IIG  Việt Nam

10 – Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật thương mại số 1

11 – Trường Đại học Trưng Vương

XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ KINH PHÍ CÁC TRƯỜNG

1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (4) Đánh giá