Danh sách dự thi lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tại HN tháng 12-2018

Danh sách dự thi lớp Nghiệp vụ tư vấn du học tại HN tháng 12-2018.

Học viên trong lớp kiểm tra kỹ lại thông tin, nếu có sai sót báo cho quản lý lớp: 09 7878 4589

DANH SÁCH DỰ THI
 LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
THÁNG 12-2018
TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 001 Phan Ngọc Anh 03/11/1983 Hà Nội
2 002 Phạm Thị Kim Anh 05/05/1992 Nghệ An
3 003 Phạm Thị Việt Anh 07/09/1971 Thái Bình
4 004 Nguyễn Thị Kim Anh 30/08/1980 Nghệ An
5 005 Doãn Hồng Anh 26/03/1989 Hà Nội
6 006 Trần Anh Chung 07/08/1986 Thanh Hóa
7 007 Lê Văn Cường 04/12/1989 Hà Nam
8 008 Hà Mạnh Cường 19/08/1993 Phú Thọ
9 009 Lê Thị Hoàng Diệp 08/03/1992 Ninh Bình
10 010 Nguyễn Thành Đô 28/09/1990 Bắc Ninh
11 011 Nguyễn Công Đoàn 29/01/1974 Hải Dương
12 012 Trương Trung Đức 25/07/1990 Hà Nội
13 013 Vũ Thị Kim Dung 13/08/1974 Hải Phòng
14 014 Vũ Thị Mỹ Dung 18/08/1980 Nam Định
15 015 Nguyễn Thùy Dung 10/01/1994 Nghệ An
16 016 Nguyễn Văn Dũng 06/10/1984 Nam Định
17 017 Nguyễn Duy Dũng 10/05/2000 Nam Định
18 018 Trần Ngọc Dương 31/05/1976 Hà Nội
19 019 Nguyễn Tùng Dương 15/04/1977 Hà Nội
20 020 Trần Tú Dương 27/03/1982 Thái Nguyên
21 021 Lê Thùy Duyên 14/06/1984 Thái Nguyên
22 022 Nguyễn Hoàng Giang 28/02/1992 Hà Nội
23 023 Ngô Thị Thúy 24/12/1975 Thanh Hóa
24 024 Bùi Thị Việt 02/06/1989 Nghệ An
25 025 Trần Thị 02/07/1987 Bắc Ninh
26 026 Hồ Xuân Hải 22/06/1986 Nghệ An
27 027 Phạm Thúy Hải 27/12/1978 Lạng Sơn
28 028 Trương Quang Hải 05/01/1981 Nam Định
29 029 Bùi Thị Hạnh 04/07/1986 Bắc Ninh
30 030 Bùi Thị Hạnh 15/08/1977 Nam Định
31 031 Nguyễn Thu Hiền 02/05/1993 Hà Nội
32 032 Hoàng Văn Hiển 10/05/1987 Thanh Hóa
33 033 Phạm Quang Hiệp 20/04/1983 Hà Nội
34 034 Phạm Trung Hiếu 10/04/1991 Phú Thọ
35 035 Quan Thanh Hòa 23/12/1991 Thái Nguyên
36 036 Trần Mạnh Hoàng 20/09/1988 Hà Nội
37 037 Nguyễn Thị Hồng 07/02/1984 Hà Tây
38 038 Nguyễn Thị Hợp 09/06/1988 Hà Nội
39 039 Lương Thu Hương 07/05/1990 Phú Thọ
40 040 Nguyễn Lan Hương 22/07/1990 Hà Nội
41 041 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/01/1996 Hà Nội
42 042 Nguyễn Thị Huyền 15/01/1993 Hà Nội
43 043 Lê Văn Kha 26/10/1976 Thái Bình
44 044 Hoàng Đăng Khoa 10/10/1987 Nghệ An
45 045 Hồ Văn Kiên 21/08/1985 Hà Nội
46 046 Vy Thị Giang Lệ 17/11/1983 Lạng Sơn
47 047 Chu Thị Hoài Linh 29/05/1996 Nam Định
48 048 Lê Thùy Linh 09/06/1991 Hà Nội
49 049 Lương Hoàng Linh 20/12/1987 Hà Nội
50 050 Nguyễn Văn Lĩnh 20/11/1990 Thanh Hóa
51 051 Đặng Thị Loan 29/11/1988 Hà Nội
52 052 Nguyễn Thị Loan 03/08/1987 Hà Nội
53 053 Nguyễn Thị Tú Loan 22/08/1985 Thái Nguyên
54 054 Vũ Đình Long 11/08/1988 Bắc Ninh
55 055 Lương Quang Luyện 25/07/1957 Nam Định
56 056 Nguyễn Thị Hồng Mai 24/11/1981 Hà Nội
57 057 Trương Vũ Minh 07/11/1984 Hưng Yên
58 058 Đỗ Hoài Nam 25/06/1972 Hà Nội
59 059 Nguyễn Việt Nga 15/01/1991 Hà Nội
60 060 Ngô Thị Nga 13/08/1988 Nam Định
61 061 Đặng Kim Ngân 24/11/1980 Hà Nam Ninh
62 062 Nguyễn Thị Ngọc 11/02/1987 Hải Phòng
63 063 Nguyễn Đức Nhâm 14/12/1956 Hải Phòng
64 064 Trần Thị Khánh Ninh 13/11/1980 Nam Định
65 065 Đặng Thị Mỹ Phương 31/07/1976 TP HCM
66 066 Nguyễn Tuấn Phương 15/05/1969 Hà Nội
67 067 Nguyễn Văn Quang 05/06/1987 Hà Nội
68 068 Lê Thanh Quyên 06/06/1996 Lào Cai
69 069 Nguyễn Thị Minh Tâm 11/10/1979 Thái Nguyên
70 070 Nguyễn Trọng Thái 16/04/1991 Bắc Ninh
71 071 Trần Hải Thanh 17/06/1985 Lạng Sơn
72 072 Lưu Hoài Thanh 17/08/1988 Nghệ An
73 073 Khổng Thị Ngọc Thành 30/01/1987 Vĩnh Phúc
74 074 Vũ Công Thành 25/10/1955 Hà Nội
75 075 Nguyễn Thị Thảo 21/11/1987 Hà Nội
76 076 Nguyễn Thị Thảo 25/02/1991 Bắc Ninh
77 077 Phan Thị Thơm 20/07/1991 Hà Tĩnh
78 078 Lê Thị Thu 05/10/1992 Hòa Bình
79 079 Nguyễn Văn Thuân 26/08/1984 Bắc Giang
80 080 Vũ Thị Phương Thúy 08/09/1985 Hải Phòng
81 081 Hà Đình Thủy 22/09/1978 Bắc Giang
82 082 Trần Văn Tiến 14/10/1989 Bắc Giang
83 083 Vũ Như Tình 02/06/1982 Hải Dương
84 084 Đào Thị Trang 23/07/1994 Hải Phòng
85 085 Đỗ Thị Trang 02/12/1993 Thanh Hóa
86 086 Đào Quỳnh Trang 29/09/1995 Nam Định
87 087 Trần Thị Thu Trang 02/09/1990 Thanh Hóa
88 088 Lê Thị Thu Trang 18/12/1984 Bắc Giang
89 089 Bùi Xuân Tuấn 04/04/1980 Phú Thọ
90 090 Phạm Đắc Tùng 16/08/1989 Thái Bình
91 091 Lưu Bá Tuyên 28/06/1959 Lạng Sơn
92 092 Lục Thị Vân 24/04/1987 Hải Dương
93 093 Nguyễn Thị Thu Vân 24/04/1987 Hải Dương
94 094 Đoàn Thị Hải Yến 19/11/1978 Yên Bái
95 095 Phạm Thị Yến 14/10/1991 Phú Thọ