Danh sách lớp NV Tư vấn du học khóa tháng 12-2018

Danh sách lớp NV Tư vấn du học khóa tháng 12-2018

DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

THÁNG 12-2018

XEM LỊCH HỌC CẢ KHÓA => TẠI ĐÂY

Học viên còn thiếu thông tin báo lại quản lý lớp để bổ sung thông tin:

Mrs. Bích Hảo – ĐT/Zalo: 09 7878 4589 – 09 0407 4589 – [email protected]

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Phan Ngọc Anh 03/11/1983 Hà Nội
2 Phạm Thị Kim Anh 05/05/1992 Nghệ An
3 Phạm Thị Việt Anh 07/09/1971 Thái Bình
4 Nguyễn Thị Kim Anh 30/08/1980 Nghệ An
5 Doãn Hồng Anh 26/03/1989 Hà Nội
6 Trần Anh Chung 07/08/1986 Thanh Hóa
7 Lê Văn Cường 04/12/1989 Hà Nam
8 Hà Mạnh Cường 19/08/1993 Phú Thọ
9 Lê Thị Hoàng Diệp 08/03/1992 Ninh Bình
10 Nguyễn Thành Đô 28/09/1990 Bắc Ninh
11 Nguyễn Công Đoàn 29/01/1974 Hải Dương
12 Trương Trung Đức 25/07/1990 Hà Nội
13 Vũ Thị Kim Dung 13/08/1974 Hải Phòng
14 Vũ Thị Mỹ Dung 18/08/1980 Nam Định
15 Nguyễn Thùy Dung 10/01/1994 Nghệ An
16 Nguyễn Văn Dũng 06/10/1984 Nam Định
17 Nguyễn Duy Dũng 10/05/2000 Nam Định
18 Trần Ngọc Dương 31/05/1976 Hà Nội
19 Nguyễn Tùng Dương 15/04/1977 Hà Nội
20 Trần Tú  Dương 27/03/1982 Thái Nguyên
21 Lê Thùy Duyên 14/06/1984 Thái Nguyên
22 Nguyễn Hoàng Giang 28/02/1992 Hà Nội
23 Ngô Thị Thúy 24/12/1975 Thanh Hóa
24 Bùi Thị Việt 02/06/1989 Nghệ An
25 Trần Thị 02/07/1987 Bắc Ninh
26 Hồ Xuân Hải 22/06/1986 Nghệ An
27 Phạm Thúy Hải 27/12/1978 Lạng Sơn
28 Trương Quang Hải 05/01/1981 Nam Định
29 Bùi Thị Hạnh 04/07/1986 Bắc Ninh
30 Bùi Thị Hạnh 15/08/1977 Nam Định
31 Nguyễn Thu Hiền 02/05/1993 Hà Nội
32 Hoàng Văn Hiển 10/05/1987 Thanh Hóa
33 Phạm Quang Hiệp 20/04/1983 Hà Nội
34 Phạm Trung Hiếu 10/04/1991 Phú Thọ
35 Quan Thanh Hòa 23/12/1991 Thái Nguyên
36 Trần Mạnh Hoàng 20/09/1988 Hà Nội
37 Nguyễn Thị Hồng 07/02/1984 Hà Tây
38 Nguyễn Thị Hợp 09/06/1988 Hà Nội
39 Lương Thu Hương 07/05/1990 Phú Thọ
40 Nguyễn Lan Hương 22/07/1990 Hà Nội
41 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/01/1996 Hà Nội
42 Nguyễn Thị Huyền 15/01/1993 Hà Nội
43 Lê Văn Kha 26/10/1976 Thái Bình
44 Hoàng Đăng Khoa 10/10/1987 Nghệ An
45 Hồ Văn Kiên 21/08/1985 Hà Nội
46 Vy Thị Giang Lệ 17/11/1983 Lạng Sơn
47 Chu Thị Hoài Linh 29/05/1996 Nam Định
48 Lê Thùy Linh 09/06/1991 Hà Nội
49 Lương Hoàng Linh 20/12/1987 Hà Nội
50 Nguyễn Văn Lĩnh 20/11/1990 Thanh Hóa
51 Đặng Thị Loan 29/11/1988 Hà Nội
52 Nguyễn Thị Loan 03/08/1987 Hà Nội
53 Nguyễn Thị Tú Loan 22/08/1985 Thái Nguyên
54 Vũ Đình Long 11/08/1988 Bắc Ninh
55 Lương Quang Luyện 25/07/1957 Nam Định
56 Nguyễn Thị Hồng Mai 24/11/1981 Hà Nội
57 Trương Vũ Minh 07/11/1984 Hưng Yên
58 Đỗ Hoài Nam 25/06/1972 Hà Nội
59 Nguyễn Việt Nga 15/01/1991 Hà Nội
60 Ngô Thị Nga 13/08/1988 Nam Định
61 Đặng Kim Ngân 24/11/1980 Hà Nam Ninh
62 Nguyễn Thị Ngọc 11/02/1987 Hải Phòng
63 Nguyễn Đức Nhâm 14/12/1956 Hải Phòng
64 Trần Thị Khánh Ninh 13/11/1980 Nam Định
65 Đặng Thị Mỹ Phương 31/07/1976 TP HCM
66 Nguyễn Tuấn Phương 15/05/1969 Hà Nội
67 Nguyễn Văn Quang 05/06/1987 Hà Nội
68 Lê Thanh Quyên 06/06/1996 Lào Cai
69 Nguyễn Thị Minh Tâm 11/10/1979 Thái Nguyên
70 Nguyễn Trọng Thái 16/04/1991 Bắc Ninh
71 Trần Hải Thanh 17/06/1985 Lạng Sơn
72 Lưu Hoài Thanh 17/08/1988 Nghệ An
73 Khổng Thị Ngọc Thành 30/01/1987 Vĩnh Phúc
74 Vũ Công Thành 25/10/1955 Hà Nội
75 Nguyễn Thị Thảo 21/11/1987 Hà Nội
76 Nguyễn Thị Thảo 25/02/1991 Bắc Ninh
77 Phan Thị Thơm 20/07/1991 Hà Tĩnh
78 Lê Thị Thu 05/10/1992 Hòa Bình
79 Nguyễn Văn Thuân 26/08/1984 Bắc Giang
80 Vũ Thị Phương Thúy 08/09/1985 Hải Phòng
81 Hà Đình Thủy 22/09/1978 Bắc Giang
82 Trần Văn Tiến 14/10/1989 Bắc Giang
83 Vũ Như Tình 02/06/1982 Hải Dương
84 Đào Thị Trang 23/07/1994 Hải Phòng
85 Đỗ Thị Trang 02/12/1993 Thanh Hóa
86 Đào Quỳnh Trang 29/09/1995 Nam Định
87 Trần Thị Thu Trang 02/09/1990 Thanh Hóa
88 Lê Thị Thu Trang 18/12/1984 Bắc Giang
89 Bùi Xuân Tuấn 04/04/1980 Phú Thọ
90 Phạm Đắc Tùng 16/08/1989 Thái Bình
91 Lưu Bá Tuyên 28/06/1959 Lạng Sơn
92 Lục Thị Vân 24/04/1987 Hải Dương
93 Nguyễn Thị Thu Vân 24/04/1987 Hải Dương
94 Đoàn Thị Hải Yến 19/11/1978 Yên Bái
95 Phạm Thị  Yến 14/10/1991 Phú Thọ