Danh sách dự thi lớp Tư vấn du học tháng 6-2019

Danh sách dự thi lớp Tư vấn du học tháng 6-2019. Lớp học từ ngày 27/5/2019 đến ngày 03/6/2019

DANH SÁCH DỰ THI

LỚP BỒI DƯỠNG TƯ VẤN DU HỌC

KHÓA HỌC: KHAI GIẢNG NGÀY 27/5/2019

TT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 001 Trần Hải Anh 19/05/1996 Hòa Bình
2 002 Tạ Thủy Anh 09/10/1978 Hà Nội
3 003 Nguyễn Thị Bích 15/02/1988 Bắc Giang
4 004 Tống Nguyễn Hồng Cường 20/12/1981 Hà Nội
5 005 Lê Thị Nhâm Dần 05/09/1974 Thái Bình
6 006 Nguyễn Hữu Đình Đức 04/11/1989 Thừa Thiên Huế
7 007 Lương Thu Dung 16/06/1991 Phú Thọ
8 008 Đinh Ngọc Dũng 25/06/1989 Hải Phòng
9 009 Hoàng Quốc Gia 01/05/1987 Thanh Hóa
10 010 Nguyễn Thanh Hà 23/02/1983 Vĩnh Phúc
11 011 Lương Thị Thu Hằng 15/05/1990 Hải Phòng
12 012 Nguyễn Thái Hằng 19/05/1982 Hà Nội
13 013 Nguyễn Thị Thúy Hằng 24/09/1996 Hải Dương
14 014 Ngô Đức Hạnh 21/02/1983 Thái Bình
15 015 Nguyễn Đại Hạnh 26/04/1964 Quảng Bình
16 016 Lê Thị Hiền 02/10/1980 Tuyên Quang
17 017 Lưu Thị Thu Hiền 09/10/1993 Hà Nội
18 018 Lý Việt Hoàng 30/08/1986 Hà Nội
19 019 Triệu Thị Hồng 26/06/1980 Hà Nội
20 020 Ngô Văn Hùng 10/08/1988 Thái Bình
21 021 Phạm Đức Hùng 20/09/1992 Hải phòng
22 022 Vũ Văn Hùng 18/10/1979 Hải phòng
23 023 Trần Thị Thanh Hương 20/02/1981 Hải phòng
24 024 Đặng Thị Hường 05/11/1990 Thái Bình
25 025 Nguyễn Việt Khánh 01/04/1997 Hà Nội
26 026 Nguyễn Văn Khoan 26/01/1991 Nam Định
27 027 Phạm Duy Khương 27/01/1987 Lạng Sơn
28 028 Lê Hồng Kiên 20/05/1994 Hưng Yên
29 029 Nguyễn Đăng Ký 22/10/1989 Hà Nội
30 030 Nguyễn Thị Bích Liên 19/03/1978 Thái Bình
31 031 Nguyễn Thái Linh 08/01/1983 Hải Phòng
32 032 Hồ Ngọc Loan 12/03/1984 Hà Nội
33 033 Nguyễn Thị Mai 10/01/1996 Phú Thọ
34 034 Nguyễn Hùng Mạnh 02/06/1979 Hà Nội
35 035 Đinh Thị Minh 27/12/1978 Quảng Ninh
36 036 Nông Thị Nga 19/01/1991 Lạng Sơn
37 037 Đào Thị Ngát 08/03/1992 Hải Dương
38 038 Trần Phú Nghĩa 02/04/1984 Khánh Hòa
39 039 Nguyễn Thị Minh Ngọc 25/10/1984 Điện Biên
40 040 Trần Thảo Nguyên 28/06/1984 Hà Nội
41 041 Nguyễn Thị Nhàn 19/06/1992 Nghệ An
42 042 Ngô Thị Nhàn 02/02/1994 Quảng Bình
43 043 Bùi Sỹ Nhật 22/09/1986 Hà Nội
44 044 Trương Thị Tuyết Nhung 09/04/1992 Ninh Bình
45 045 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/06/1986 Hà Nội
46 046 Hoàng Thị Hồng Nhung 04/01/1988 Quảng Bình
47 047 Ngô Quang Phúc 10/08/1987 Thái Bình
48 048 Lương Thị Phương 24/01/1990 Vĩnh Phúc
49 049 Nguyễn Thị Phượng 25/01/1995 Thanh Hóa
50 050 Nguyễn Đăng Quang 25/04/1978 Hải Phòng
51 051 Hoàng Minh Quang 19/05/1974 Nghệ An
52 052 Kim Hye Ran 02/04/1985 Hàn Quốc
53 053 Nguyễn Trường Sơn 10/02/1985 Bắc Ninh
54 054 Đoàn Anh Tài 05/07/1977 Hà Nội
55 055 Hồ Văn Thành 29/05/1969 Bắc Ninh
56 056 Nguyễn Công Thành 14/04/1982 Bắc Ninh
57 057 Lê Đức Thành 12/09/1990 Hà Nam
58 058 Nguyễn Thị Thành 15/05/1974 Nghệ An
59 059 Đỗ Thị Thu Thảo 10/11/1991 Phú Thọ
60 060 Trương Thị Kim Thoa 11/09/1988 Nam Định
61 061 Ninh Thị Hà Thu 24/12/1988 Ninh Bình
62 062 Nguyễn Văn Thuật 12/02/1989 Hà Nội
63 063 Hoàng Ngọc Thủy 22/02/1994 Quảng Bình
64 064 Đào Thị Phương Thủy 07/09/1992 Phú Thọ
65 065 Trần Thị Thanh Thủy 24/09/1992 Thừa Thiên Huế
66 066 Nguyễn Văn Toàn 14/08/1988 Phú Thọ
67 067 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 20/11/1993 Nghệ An
68 068 Trương Quốc Trung 24/08/1987 Nam Định
69 069 Vũ Quốc Vương 14/01/1976 Thái Bình
70 070 Thân Thị Xuân 09/09/1987 Bắc Giang
71 071 Phạm Thị Hải Yến 19/01/1984 Hà Nội