Danh sách kiểm tra hồ sơ lớp Nghiệp vụ tư vấn du học K1-2018

Danh sách kiểm tra hồ sơ lớp Nghiệp vụ tư vấn du học K1-2018. Học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu có sai sót báo về phòng đào tạo để kịp thời chỉnh sửa.

DANH SÁCH KIỂM TRA HỒ SƠ LỚP NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

NĂM HỌC 2018

Hồ sơ nộp đủ bao gồm:

– Đơn đăng ký (theo mẫu)

– 2 ảnh 3×4

– 01 bằng tốt nghiệp công chứng

– 01 chứng minh thư công chứng hoặc bản sao giấy khai sinh

 

TT HỌ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH HỒ SƠ
(Ghi chú:    X: đã nộp)
GHI CHÚ
ẢNH BẰNG CMT

GKS

ĐƠN

ĐK

1 Hồ Việt Anh Nam 10/12/1991 Hà Nội x x x bằng chưa công chứng
2 Phạm Thị Bảo Anh Nữ 18/09/1993 Hải Dương x x x x đã nộp ảnh 4×6
3 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 27/11/1995 Hải Phòng x x x x
4 Trần Thế Anh Nam 28/11/1991 Hưng Yên x x x x
5 Nguyễn Thị Bích Nữ 24/03/1995 Hải Dương x x x x
6 Nguyễn Thị Bích Nữ 18/07/1987 Hải Dương x x x x
7 Nguyễn Đức Cảnh Nam 26/04/1985 Hải Phòng x x x x
8 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nữ 24/01/1985 Hà Bắc x x x x
9 Võ Thị Châu Nữ 13/09/1979 Nghệ An x x x x
10 Phan Văn Chiến Nam 10/10/1986 Nghệ An x x x x
11 Nguyễn Công Chính Nam 24/04/1985 Hà Nội x x x x cmt chưa công chứng
12 Nguyễn Thị Đào Nữ 15/02/1987 Hà Nội x x x x
13 Phạm Ngọc  Đạt Nam 23/03/1989 Thái Bình x x x
14 Lê Hữu Điệp Nam 02/01/1981 Hà Nội x x x
15 Ngô Thị Dung Nữ 27/10/1987 Hà Nội x x x x
16 Nguyễn Tiến Dũng Nam 24/02/1982 Phú Thọ x x x x cmt chưa công chứng
17 Nguyễn Thị Thanh Giang Nữ 27/02/1994 Thanh Hóa x x x x
18 Vũ Thị Thu Nữ 22/10/1979 Vĩnh Phúc x x x x
19 Trần Thị Hằng Nữ 11/07/1994 Hà Nội x x x x
20 Nguyễn Thị Hằng Nữ 15/09/1991 Hà Nội x x x x
21 Vũ Thị Thanh Hằng Nữ 09/06/1988 Hải Dương x x x x
22 Vũ Đức Hạnh Nam 28/08/1991 Bắc Ninh x x x x
23 Đoàn Thị Hạnh Nữ 06/02/1985 Hải Phòng x x
24 Lê Duy Hiếu Nam 03/02/1994 Hòa Bình x x x x đã nộp ảnh 4×6
25 Phạm Thị Hiếu Nữ 26/09/1981 Hà Nội x x x
26 Đàm Thanh Hoa Nữ 18/07/1991 Nam Định x x x x
27 Hà Huy Hoàng Nam 17/08/1987 Nghệ An x x x x
28 Nguyễn Sơn Hùng Nam 17/06/1967 Hải Phòng x x x x
29 Nguyễn Văn Hùng Nam 10/06/1986 Thanh Hóa x
30 Lê Đức Hùng Nam 20/11/1986 Thanh Hóa x x x x
31 Hà Văn Hùng Nam 02/06/1993 Thanh Hóa x
32 Phan Anh Hưng Nam 26/03/1985 Hà Nội x x x x
33 Nguyễn Thị Hường Nữ 20/08/1987 Bắc Ninh x x x x
34 Nguyễn Thanh Huyền Nữ 24/09/1994 Ninh Bình x x x x
35 Nguyễn Thu  Huyền Nữ 06/10/1992 Hà Nội x x x x
36 Kim Juyeon Nam 02/05/1985 Hàn Quốc x x x
37 Đoàn Thị Khánh Nữ 14/06/1985 Hải Dương x x x x
38 Vũ Ngọc Khôi Nam 26/09/1991 Thái Bình x x x x
39 Nguyễn Thế Kiên Nam 12/02/1982 Bắc Ninh x x x x
40 Mai Thị Lan Nữ 12/05/1974 Thái Nguyên x x x x
41 Nguyễn Hạnh Nữ 03/08/1992 Hà Nội x x x x
42 Tạ Thị Nhật Lệ Nữ 05/06/1996 Hà Nội x x x x
43 Nông Thị Linh Nữ 24/03/1989 Bắc Kạn x x x x
44 Nguyễn Diệu Linh Nữ 19/08/1995 Hà Nội x x x x
45 Nguyễn Thị Minh Nữ 04/03/1993 Bắc Ninh x x x x
46 Nguyễn Thị Trà My Nữ 24/04/1988 Ninh Bình x x x x
47 Nghiêm Thành Nam Nam 12/09/1990 Quảng Ninh x x x
48 Nguyễn Thị Nga Nữ 10/04/1991 Hà Nội x x x x
49 Nguyễn Thị  Nga Nữ 10/12/1990 Hải Dương x x x x
50 Tạ Thị Ngọc Nữ 03/03/1992 Hà Nội x x x
51 Vũ Thị Ngọc Nữ 16/09/1996 Thanh Hóa x x x x
52 Tống Thị Ngọc Nữ 15/06/1995 Hà Nội x x x x
53 Hà Thị Bích Ngọc Nữ 17/05/1981 Nghệ An x x x x hộ chiếu chưa công chứng
54 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 04/02/1983 Hà Nội x x x x cmt, bằng chưa công chứng
55 Hà Thị Bích Ngọc Nữ 09/03/1991 Quảng Bình x x x x
56 Lê Thị Ánh Nguyệt Nữ 04/03/1988 Quảng Trị x x x x
57 Âu Thị Hồng Nhung Nữ 11/01/1989 Hà Nội x x x x
58 Nguyễn Thị Nhung Nữ 07/12/1992 Hà Nội x x x x
59 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 29/10/1981 Hà Nội x x x x
60 Phan Thị Kim Quế Nữ 26/08/1979 Hải Dương x x bằng chưa công chứng
61 Nguyễn Văn Quý Nam 30/04/1987 Hưng Yên x x x x
62 Trần Văn Quyến Nam 20/08/1981 Yên Bái x x x x
63 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 19/07/1992 Thanh Hóa x x x x
64 Nguyễn Văn Sơn Nam 04/12/1976 Hà Nội x x x x
65 Nguyễn Tuấn Sơn Nam 07/10/1990 Hà Nội x x x cmt chưa công chứng
66 Mai Văn Tam Nam 08/03/1991 Thanh Hóa x x x x
67 Trần Thị Thắm Nữ 13/05/1995 Hà Tây x x x x
68 Nguyễn Văn Thanh Nam 06/02/1981 Bắc Giang x x x x
69 Phạm Bắc Thanh Nữ 16/01/1990 Thái Nguyên x x x x
70 Nguyễn Thị Thảo Nữ 21/01/1993 Bắc Ninh x x x x
71 Nguyễn Thế Nam 24/11/1986 Quảng Trị x x x x
72 Phan Thị Thêu Nữ 02/07/1984 Yên Bái x x x x
73 Đỗ Văn Thự Nam 22/03/1981 Bắc Ninh x x x x
74 Thân Thị Thúy Nữ 09/06/1989 Bắc Giang x x x x
75 Lưu Thị Thủy Nữ 14/07/1993 Quảng Ninh x x x x cmt chưa công chứng
76 Lại Thị Thủy Nữ 16/07/1985 Phú Thọ x x x x
77 Đoàn Ngọc Tiến Nam 04/08/1981 Hà Nam x x x x
78 Phạm Thị Ngọc Trâm Nữ 17/12/1996 Quảng Bình x x x x
79 Nguyễn Đức Trung Nam 01/05/1991 Quảng Bình x x x x
80 Nguyễn Ngọc Nam 23/07/1990 Phú Thọ x x x x
81 Đỗ Văn  Tuấn Nam 04/01/1992 Nam Định x x x x
82 Nguyễn Đình Tuyển Nam 17/09/1987 Bắc Giang x x
83 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 24/08/1983 Phú Thọ x x x x
84 Phạm Thị Tố Uyên Nữ 09/08/1985 Quảng Ninh x x x x
85 Nguyễn Thị Vân Nữ 15/07/1990 Thanh Hóa x x x x
86 Dương Hoàn Nam 10/09/1993 Thừa Thiên Huế x x x x
Danh sách này có 86 người.