Lịch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 7-2018

Lịch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Tư vấn du học tháng 7-2018. Chương trình bồi dưỡng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp chứng chỉ cuối khóa.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Số

TT

Lĩnh vực kiến thức

và tên chuyên đề

TS

tiết

Thời gian Giảng viên
* – Khai giảng;

– Sinh hoạt, tổ chức lớp học.

  8h00-8h15, 13/7/2018 Phòng ĐT, LĐ Trường
  NỘI DUNG BẮT BUỘC    
CĐ1- Bài 1 Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục 7 S: 13/7

C: 13/7

T: 13/7

S: 14/7

 

 

TS. Phan Minh Phụng

 

CĐ1- Bài 2 Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học 10
CĐ1- Bài 3 Hội thảo 1
CĐ2- Bài 4 Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam 3
HV nộp bài thu hoạch CĐ 1   C: 14/7 TTKT-ĐBCLGD&ĐT
CĐ2- Bài 5 Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới 5 C: 14/7

T: 14/7

TS. Lê Ngọc Thạch
CĐ2- Bài 7 Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài
CĐ3- Bài 10 Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học 5
CĐ2 – Bài 6 Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài 10 S: 21/7

C: 21/7

T: 21/7

ThS. Mai Hoàng Sang
CĐ2- Bài 8 Hội thảo 2
HV nộp bài thu hoạch CĐ 2   S: 22/7 TTKT-ĐBCLGD&ĐT
CĐ3- Bài 9 Kỹ năng tư vấn du học 5 S: 22/7

C: 22/7

T: 22/7

ThS.Đoàn Thị Thùy Trang
CĐ3- Bài 11 Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh 5
CĐ3- Bài 12 Hội thảo 3 5
HV nộp bài thu hoạch CĐ 3 S: 23/7 TTKT-ĐBCLGD&ĐT
  NỘI DUNG TỰ CHỌN

(chọn 2 trong 4 bài)

10 S: 23/7

C: 23/7

T: 23/7

ThS.Đoàn Thị Thùy Trang
Bài 13 Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế 5
Bài 14 Phát triển giáo dục quốc tế
Bài 15 Hồ sơ tài chính và thị thực du học 5
Bài 16 Giải quyết tranh chấp
GV nộp kết quả chấm 03 chuyên đề S: 24/7 TTKT-ĐBCLGD&ĐT
  THI CUỐI KHÓA

(HV phải đạt 3 bài thu hoạch CĐ )

2 C: 24/7 ThS.Đoàn Thị Thùy Trang
GV nộp kết quả thi 10/8/2018 TTKT-ĐBCLGD&ĐT
BẾ GIẢNG (trao chứng chỉ)   17/8/2018 Phòng ĐT, LĐ Trường CBQLGD TPHCM, Trường TC KTKTTM Hà Nội

– Học viên tham dự khóa học nộp hồ sơ gồm: 02 ảnh 3×4; 1 cmt công chứng hoặc bản sao GKS; 01 bằng tốt nghiệp công chứng

Ghi chú:

Các ký hiệu :  S : Sáng ;  C : Chiều ;  T : Tối ;

– Thời gian học:  Sáng từ 7h30 – 11h00; chiều từ 13h30-17h00; tối từ 18h00-21h30;

– Theo dõi lịch học, danh sách, điểm trên web.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo trường;

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Lưu: VT, Đào tạo.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

PGS. TS. Hà Thanh Việt