Danh sách lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn khóa 01-4-2019

Danh sách lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn khóa 01-4-2019.

Thời gian học 01 tuần, giờ hành chính

 

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

KHAI GIẢNG 01/4/2019

Click Xem lịch học => TẠI ĐÂY

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Nguyễn Thị Phương Anh 05/09/1984 Hà Nội
2 Nguyễn Thị Vân Anh 30/09/1979 Hà Nội
3 Nguyễn Thị Hải Ánh 20/11/1993 Phú Thọ
4 Vũ Anh Thanh Bạch
5 Nguyễn Thanh Bình 07/11/1980 Hải Dương
6 Đoàn Hòa Bình 11/12/1979 Hà Nội
7 Nguyễn Viết Chính 03/02/1989 Hải Dương
8 Hoàng Sỹ Chính 12/05/1985 Hải Dương
9 Nguyễn Đình Cường 07/09/1991 Bắc Giang
10 Phùng Văn Cường 16/07/1989 Hà Nội
11 Vũ Cao Đại 20/09/1985 Hải Dương
12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 09/02/1983 Phú Thọ
13 Đinh Tiến Đoàn 19/08/1994 Hà Nam
14 Trần Tiến Đức
15 Nguyễn Văn Dũng 04/10/1990 Hà Nội
16 Nguyễn Văn Dũng 01/01/1983 Nghệ An
17 Lê Tuấn Giang 12/10/1978 Thái Bình
18 Nguyễn Ngọc Giang 07/08/1987 Phú Thọ
19 Cấn Ngân Giang 29/11/1993 Hà Nội
20 Hoàng Đức Giang 09/10/1995 Hải Dương
21 Uông Trường Giang 02/09/1986 Hà Tây
22 Thân Hoàng 24/07/1989 Bắc Giang
23 Trần Thị Thu 19/10/1988 Hà Nam
24 Trần Minh Hải 10/12/1981 Hà Nội
25 Nguyễn Thị Hằng 20/12/1993 Hà Nội
26 Lê Thị Mỹ Hằng 11/11/1988 Huế
27 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/03/1985 Hải Phòng
28 Ngô Đức Hạnh 21/02/1983
29 Nguyễn Thị Hạnh 07/12/1980 Nam Định
30 Nguyễn Thị Hiền 10/05/1978 Hải Dương
31 Nguyễn Thị Hiền 20/09/1993 Hà Nội
32 Lê Minh Hiền
33 Nguyễn Minh Hiệp 16/11/1990 Phú Thọ
34 Trần Văn Hoàn 20/10/1982 Nghệ An
35 Ngô Bá Hưng 11/02/1981 Quảng Ninh
36 Ngô Thị Hương 16/10/1989 Quảng Ninh
37 Trần Thị Hương 18/02/1983 Bắc Ninh
38 Nguyễn Thu Hương 04/11/1986 Hải Phòng
39 Nguyễn Thu Hường 21/02/1977 Nam Định
40 Nguyễn Thanh Huyền 05/04/1979 Hà Nội
41 Bùi Thị Ngọc Huyền 17/11/1994 Nam Định
42 Lê Thị La 26/06/1989 Hải Dương
43 Vưu Thị Tường Lan 14/11/1967 Cần Thơ
44 Nguyễn Thị Lan 08/09/1987 Bắc Ninh
45 Trần Thế Lân 19/11/1987 Hà Nội
46 Hoàng Đình Lễ 06/09/1987 Nam Định
47 Đặng Thùy Linh 21/12/1989 Hà Tĩnh
48 Hà Khánh Ly 20/09/1990 Phú Thọ
49 Tạ Thị Khánh Ly 28/05/1989 Phú Thọ
50 Huỳnh Hà Văn Mai 10/03/1987 Cần Thơ
51 My
52 Nguyễn Thị Nga
53 Đỗ Thị Hằng Nga 08/10/1987 Thái Bình
54 Phạm Hồng Ngọc
55 Trần Ngọc 24/02/1985 Hải Dương
56 Trần Thảo Nguyên 28/06/1984 Hà Nội
57 Phạm Hồng Nhung 02/07/1990 Cao Bằng
58 Nguyễn Thị Nhung 06/10/1993 Nghệ An
59 Phạm Thị Thùy Ninh 19/09/1985 Hải Phòng
60 Trịnh Thị Phú 06/08/1985 Hải Phòng
61 Phạm Văn Phú 21/04/1985 Hải Phòng
62 Nguyễn Quốc Phúc 12/01/1985
63 Trần Mai Phương 25/01/1992 Hà Nội
64 Đào Thị Phương 26/02/1981 Hà Nội
65 Hoàng Phương 20/07/1988 Hưng Yên
66 Vương Thị Loan Phượng 12/02/1990 Hà Nội
67 Nguyễn Thị Quyên 15/10/1988 Hải Phòng
68 Nguyễn Thị Quỳnh 20/01/1993 Hà Nội
69 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 03/07/1990 Quảng Ninh
70 Trần Thị Sáu 04/10/1980 Ninh Bình
71 Lê Thị Thanh 14/04/1976 Hà Nội
72 Vũ Thị Huyền Thanh 07/06/1990 Nghệ An
73 Vương Nhật Thành 07/09/1984 Hà Nội
74 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/09/1995 Quảng Nam
75 Phạm Thanh Thảo 07/11/1988 Hà Nội
76 Ngô Thị Thư 01/12/1986 Hải Phòng
77 Bùi Văn Thùy 10/01/1991 Nam Định
78 Nguyễn Thu Thủy 20/11/1987 Hải Phòng
79 Trần Thị Xuân Thủy 20/01/1975 Hà Nội
80 Đặng Thị Thanh Thủy 02/02/1983 Hà Nội
81 Nguyễn Mạnh Toàn 06/01/1989 Hải Phòng
82 Đỗ Thị Thúy Trang 12/12/1997 Hà Nội
83 Nguyễn Thu Trang 18/12/1996
84 Trần Thị Huyền Trang 03/04/1990
85 Nguyễn Thị Trang 11/05/1990 Hà Nội
86 Phạm Bảo Trung 08/10/1994 Thanh Hóa
87 Nguyễn Văn Trung 25/05/1990 Hải Phòng
88 Nguyễn Thanh Tùng 02/10/1986 Hải Dương
89 Lê Hồng Vân 10/04/1977 Hưng Yên
90 Trần Ngọc Văn 05/04/1989 Bắc Giang
91 Tạ Thị Xuân 18/03/1991
92 Nguyễn Thị Xuyên 19/09/1990 Vĩnh Phúc