Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 4-2019

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 4-2019

LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH

“ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 4/2019

 XEM => NỘI DUNG ĐÀO TẠO VÀ MẪU CHỨNG CHỈ

 

 

TT

TÊN MÔN HỌC

Ngày học

GIẢNG VIÊN

1 Khai giảng và tập trung lớp học Sáng 6/4 Ban TC
2 Quản trị văn phòng Sáng 6/4 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Chiều 6/4 TS .Nguyễn Hồng Duy
4 Kỹ năng giao tiếp hành chính Sáng 7/4 ThS. Đỗ Thu Hiền
5 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Chiều 7/4 TS. Trần Thanh Tùng
6 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1 Sáng 20 /4 TS. Trần Thanh Tùng
7 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 Chiều 20/4 ThS. Lê Tuấn Hùng
8 Kỹ năng tham mưu Sáng 21/4 TS . Nguyễn Thị Kim Bình
9 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều 21/4 TS. Trần Phương Hoa
10 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng 04/5 ThS. Lê Nguyệt Lưu
11 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 04/5 ThS. Lê Nguyệt Lưu
12 Kỹ năng Thuyết trình Sáng 05/5 PGS.TS Đào Đức Thuận
13 Làm bài kiểm tra Chiều 05/5 Ban Tổ chức lớp học
14 Nộp bài kiểm tra Văn phòng Khoa
15 Ban tổ chức lớp học