Danh sách lớp Giảng viên khóa K15

Danh sách lớp Giảng viên khóa K15

Học viên kiểm tra kỹ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính. Nếu sai sót báo lại cho Cô Hảo để kịp thời sửa chữa.

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT
1 Nguyễn Văn An 27/08/1993 Quảng Ninh Nam
2 Phạm Thị Kim Anh 05/10/1982 Thái Bình Nữ
3 Nguyễn Hải Anh 12/06/1986 Hà Nội Nữ
4 Phạm Ngọc Anh 11/08/1989 Thanh Hóa Nam
5 Ngô Tuấn Anh 06/01/1992 Phú Thọ Nam
6 Trần Phương Anh 21/07/1992 Hà Nội Nữ
7 Nguyễn Mai Anh 17/11/1992 Thanh Hóa Nữ
8 Trần Thị Lan Anh 10/10/1993 Hà Giang Nữ
9 Ngô Đỗ Trâm Anh 25/12/1993 Hà Nội Nữ
10 Nguyễn Trâm Anh
11 Ngô Thị Ngọc Ánh 02/09/1989 Hà Nội Nữ
12 Đoàn Tiến Bách 13/10/1986 Hà Nội Nam
13 Đỗ Văn Bộ 07/27/1977 Bắc Ninh Nam
14 Lương Thị Kim Châu 18/01/1992 Thái Bình Nữ
15 Phùng Tuyết Chinh 25/12/1992 Phú Thọ Nữ
16 Nguyễn Công Chính 20/08/1993 Hà Nội Nam
17 Đỗ Trung Công 03/08/1989 Hà Nội Nam
18 Nguyễn Trần Cường 19/04/1979 Hà Nội Nam
19 Đỗ Thị Thanh Dân 20/07/1957 Thanh Hóa Nữ
20 Nguyễn Thị Dân 07/10/1985 Nam Định Nữ
21 Nguyễn Thị Xuân Đào 19/09/1992 Hà Nội Nữ
22 Lê Thạc Diên 02/05/1977 Hải Dương Nam
23 Nguyễn Thị Dinh 16/08/1993 Hưng Yên Nữ
24 Nguyễn Ngọc Dũng 13/10/1979 Hà Nội Nam
25 Phan Thanh Dương 26/07/1991 Thanh Hóa Nam
26 Trịnh Ngọc Bảo Duy 27/04/1963 Nam Định Nam
27 Nguyễn Thị Duyên 03/09/1992 Quảng Ninh Nữ
28 Chu Văn Giang 21/09/1982 Hà Nội Nam
29 Trần Thị Hương Giang 08/01/1991 Bắc Ninh Nữ
30 Bùi Việt 17/01/1984 Thái Bình Nam
31 Lê Thị Thanh 12/03/1990 Nghệ An Nữ
32 Lê Thị Như Hải 24/08/1990 Hà Nội Nữ
33 Đỗ Thúy Hằng 15/03/1971 Thái Bình Nữ
34 Hà Thị Hằng 20/10/1992 Hưng Yên Nữ
35 Lê Thị Vinh Hạnh 07/07/1979 Phú Thọ Nữ
36 Nguyễn Thị Bích Hạnh 26/08/1981 Hà Nội Nữ
37 Nguyễn Thị Bích Hạnh 16/02/1986 Sơn La Nữ
38 Nguyễn Thị Hạnh 15/09/1987 Hà Nam Nữ
39 Nguyễn Quang Hào 13/08/1993 Đăk Lăk Nam
40 Nguyễn Xuân Hiệp 14/03/1974 Bắc Giang Nam
41 Nguyễn Thành Trung Hiếu 10/01/1985 Hà Nội Nam
42 Nguyễn Thị Hoa 03/11/1990 Hà Nội Nữ
43 Phạm Minh Hoàng 10/02/1981 Hà Nội Nam
44 Nguyễn Hữu Huấn 29/01/1972 Hà Nội Nam
45 Vũ Thị Huệ 13/05/1990 Hà Nội Nữ
46 Hoàng Công Hưng 09/05/1980 Hà Nội Nam
47 Lê Đỗ Hưng 05/05/1988 Hà Nội Nam
48 Đào Thị Hương 09/07/1984 Hưng Yên Nữ
49 Nông Thành Huy 15/10/1982 Hà Nội Nam
50 Đặng Quang Huy 09/10/1992 Hà Nội Nam
51 Đào Chí Khánh 26/11/1984 Hà Nội Nam
52 Phạm Đan Khánh 16/06/1988 Ninh Bình Nam
53 Phạm Thị Kính 21/02/1992 Thanh Hóa Nữ
54 Lã Thị Thúy Lan 03/08/1993 Ninh Bình Nữ
55 Nguyễn Ngọc Lan Nữ
56 Nguyễn Thùy Liên 26/01/1991 Hà Nội Nữ
57 Nguyễn Thùy Linh 13/08/1991 Hà Nội Nữ
58 Trần Hương Linh 07/05/1993 Hà Nội Nữ
59 Nguyễn Trung Thùy Linh 14/06/1993 Hà Nội Nữ
60 Vũ Thị Hồng Loan 30/01/1987 Hưng Yên Nữ
61 Nguyễn Phi Long 01/06/1976 Hà Nội Nam
62 Phạm Đức Long 25/10/1990 Hà Nội nam
63 Nguyễn Phương Ly
64 Ngô Tuyết Mai 18/08/1991 Tuyên Quang Nữ
65 Đồng Hoàng Minh 18/04/1991 Nam Định Nam
66 Trần Văn Mừng 06/06/1990 Hưng Yên Nam
67 Đặng Thị Thúy Ngân 24/03/1992 Thái Bình Nữ
68 Phạm Hạnh Nguyên 11/01/1992 Hà Nội Nữ
69 Dương Hồng Nhung 22/04/1987 Hải Dương Nữ
70 Đỗ Thị Phương Nhung 20/05/1990 Hà Nội Nữ
71 Hà Lê Hồng Nhung 09/07/1991 Lào Cai Nữ
72 Trần Văn Ninh 27/09/1989 Ninh Bình Nam
73 Trần Thị Kim Oanh 17/11/1986 Hà Nam Nữ
74 Đặng Văn Phong 17/08/1991 Hưng Yên Nam
75 Phạm Phú 12/05/1988 Đồng Nai Nam
76 Trần Thị Phương 08/10/1990 Nghệ An Nữ
77 Khúc Thu Phương 31/01/1992 Hà Nội Nữ
78 Dương Bích Phượng 15/12/1980 Hà Nội Nữ
79 Trần Thị Quyên 13/10/1992 Vĩnh Phúc Nữ
80 Nguyễn Thị Sáu 24/10/1990 Thái Bình Nữ
81 Phan Thị Thanh Thản 28/07/1984 Hà Nội Nữ
82 Nguyễn Đức Thắng 16/01/1987 Quảng Ninh Nam
83 Nguyễn Thị Thanh 03/12/1992 Hà Nội Nữ
84 Nguyễn Thị Phương Thanh 29/02/1991 Bắc Giang Nữ
85 Nguyễn Văn Thành 22/04/1984 Hà Nội Nam
86 Đặng Hiếu Thảo 14/04/1990 Hà Nội Nữ
87 Nguyễn Hương Thảo 15/02/1991 Hà Nội Nữ
88 Quách Mạnh Thế 15/11/1990 Hưng Yên Nam
89 Tống Thị Mỹ Thi 14/09/1984 Huế Nữ
90 Hoàng Mai Thiệp 10/01/1982 Hải Dương Nam
91 Nguyễn Thị Thoan 01/01/1987 Hà Nội Nữ
92 Nguyễn Thu Thời 23/11/1991 Hà Nội Nữ
93 Trần Thị Thương 30/11/1992 Hà Nội Nữ
94 Nguyễn Thị Hồng Thúy 10/02/1992 Vĩnh Phúc Nữ
95 Nguyễn Minh Thùy
96 Trần Thị Bích Thủy 31/12/1971 Nam Định Nữ
97 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/06/1986 Nam Định Nữ
98 Đinh Thu Thủy 07/12/1987 Hà Nội Nữ
99 Mạc Thị Phương Thủy 07/12/1989 Quảng Ninh Nữ
100 Bùi Thị Thu Thủy 12/06/1993 Hà Nội Nữ
101 Nguyễn Thị Tiên 29/03/1992 Hà Nội Nữ
102 Phạm Hùng Tiến 15/07/1983 Nam Định Nam
103 Phạm Thị Như Trang 18/02/1984 Bắc Ninh Nữ
104 Nguyễn Thị Nha Trang 04/03/1987 Bắc Giang Nữ
105 Nguyễn Minh Trang 09/08/1987 Hà Nội Nữ
106 Trần Thị Kiều Trang 02/09/1989 Bắc Giang Nữ
107 Trần Trọng Tri 26/06/1978 Hải Dương Nam
108 Lê Văn Trung 24/09/1977 Nghệ An Nam
109 Phạm Anh Tuấn 17/08/1984 Nam Định Nam
110 Nguyễn Đức Việt 20/03/1990 Vĩnh Phúc Nam
111 Ngô Quốc Việt 27/08/1990 Tuyên Quang Nam
112 Ngô Văn Vịnh 09/09/1985 Hải Phòng Nam
113 Phạm Hoàng Yến 11/11/1991 Hà Nội Nữ
114 Trần Thu Yến 23/01/1992 Nam Định Nữ