Lịch học lớp NVSP Giảng viên khóa K15

Lịch học lớp NVSP Giảng viên khóa K15. Thời gian học 20 tín chỉ. Học thứ 7, chủ nhật cả ngày. Tổng số môn học: 10 môn

STTHọc phầnSố tín chỉThời gianGiảng viên
1.Giáo dục học đại cương3Thứ bẩy (6.6.2015)Chủ nhật (7.6.3.2015)Thứ bẩy (13.6.2015)Chủ nhật (14.6.2015)PGS.TS. Phan Thanh Long
2.Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam1
3.Nâng cao Chất lượng tự học2 ngàyThứ bẩy (20.6.2015)Chủ nhật (21.6.2015)PGS.TS. Đào Thị Oanh
4.Tâm lý học đại cương2Thứ bẩy (27.6.2015)Chủ nhật (28.6.2015)TS. Lê Minh Nguyệt
5.Tâm lí học dạy học đại học1Thứ bẩy (9.8.2015)TS. Lê Minh Nguyệt
6.Lí luận dạy học đại học3Chiều Chủ nhật (5.7.2015)Thứ bẩy (11.7.2015)Chủ nhật (12.7.2015)PGS.TS. Từ Đức Văn
7.Đánh giá trong giáo dục2Thứ bẩy (18.7.2015)Chủ nhật (19.7.2015)PGS.TS. Phan Trọng Ngọ
8.Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo2Thứ bẩy (25.7.2015)Chủ nhật (26.7.2015)TS. Phạm Thị Kim Anh
9.Phương pháp nghiên cứu khoa học2 ngàyThứ bẩy (01.8.2015)Chủ nhật (02.8.2015)TS. Nguyễn Thị Kim Dung
10.Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học1Thứ bẩy (8.8.2015)TS. Nguyễn Thị Bích
 TỔNG Ngày 15,16/8/2015Dự kiến Thi các học phần

 

Bình luận bài viết