Lịch học lớp NVSP Giảng viên khóa K15

Lịch học lớp NVSP Giảng viên khóa K15. Thời gian học 20 tín chỉ. Học thứ 7, chủ nhật cả ngày. Tổng số môn học: 10 môn

STT Học phần Số tín chỉ Thời gian Giảng viên
1. Giáo dục học đại cương 3 Thứ bẩy (6.6.2015)Chủ nhật (7.6.3.2015)Thứ bẩy (13.6.2015)Chủ nhật (14.6.2015) PGS.TS. Phan Thanh Long
2. Giáo dục ĐH Thế giới và Việt Nam 1
3. Nâng cao Chất lượng tự học 2 ngày Thứ bẩy (20.6.2015)Chủ nhật (21.6.2015) PGS.TS. Đào Thị Oanh
4. Tâm lý học đại cương 2 Thứ bẩy (27.6.2015)Chủ nhật (28.6.2015) TS. Lê Minh Nguyệt
5. Tâm lí học dạy học đại học 1 Thứ bẩy (9.8.2015) TS. Lê Minh Nguyệt
6. Lí luận dạy học đại học 3 Chiều Chủ nhật (5.7.2015)Thứ bẩy (11.7.2015)Chủ nhật (12.7.2015) PGS.TS. Từ Đức Văn
7. Đánh giá trong giáo dục 2 Thứ bẩy (18.7.2015)Chủ nhật (19.7.2015) PGS.TS. Phan Trọng Ngọ
8. Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo 2 Thứ bẩy (25.7.2015)Chủ nhật (26.7.2015) TS. Phạm Thị Kim Anh
9. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 ngày Thứ bẩy (01.8.2015)Chủ nhật (02.8.2015) TS. Nguyễn Thị Kim Dung
10. Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 Thứ bẩy (8.8.2015) TS. Nguyễn Thị Bích
  TỔNG   Ngày 15,16/8/2015 Dự kiến Thi các học phần