Danh sách lớp GV-SCF 01 (Chốt)

Danh sách lớp GV-SCF 01 (Chốt)

TT MÃ THẺ HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT
1 43 Nguyễn Thị Phương Anh 22/10/1993 Hải Phòng Nữ
2 48 Đặng Thị Lan Anh 25/09/1990 Bắc Giang Nữ
3 47 Nguyễn Văn Công 22/10/1987 Bình Định Nam
4 27 Nguyễn Duy Đạt 23/01/1987 Thái Nguyên Nam
5 24 Trịnh Hà Thu Dung 08/04/1993 Liên Xô Nữ
6 5 Phạm Tiến Dũng 07/08/1984 Hà Nội Nam
7 28 Lê Văn Dưỡng 14/05/1983 Bắc Ninh Nam
8 45 Đỗ Hương Giang 19/04/1993 Hà Nội Nữ
9 52 Lê Thị Hương Giang 16/02/1974 Quảng Ninh Nữ
10 31 Đặng Vũ 12/07/1980 Tuyên Quang Nam
11 25 Phùng Thị Thu Hạnh 30/03/1989 Hà Tây Nữ
12 2 Nguyễn Thị Thương Hiền 15/06/1990 Thanh Hóa Nữ
13 37 Đỗ Quỳnh Hoa 09/06/1992 Hà Nội Nữ
14 9 Đinh Thị Kim Huế 06/01/1993 Ninh Bình Nữ
15 30 Đỗ Thị Huế 27/07/1993 Lào Cai Nữ
16 39 Nguyễn Kiều Hưng 27/12/1977 Nghệ An Nam
17 1 Trần Thị Thu Hương 28/11/1989 Thanh Hóa Nữ
18 13 Nguyễn Thị Hương 29/04/1990 Hải Dương Nữ
19 14 Nguyễn Thị Hương 27/05/1993 Nam Định Nữ
20 41 Trần Thị Thanh Hương 09/05/1997 Phú Thọ Nữ
21 21 Phùng Thị Thu Hường 25/10/1982 Phú Thọ Nữ
22 32 Nguyễn Thị Thu Hường 24/05/1974 Hưng Yên Nữ
23 36 Nguyễn Thu Hường 21/04/1991 Hà Nội Nữ
24 8 Nguyễn Ngọc Huy 18/06/1990 Hải Dương Nam
25 56 Bùi Thị Lan 19/02/1990 Hải Dương Nữ
26 33 Đào Phương Diệu Liên 13/11/1991 Hà Nội Nữ
27 22 Đặng Thị Lụa 20/03/1975 Bắc Ninh Nữ
28 46 Vũ Thị Luyến 29/01/1985 Thái Bình Nữ
29 17 Phạm Thị Minh 11/02/1975 Thái Bình Nữ
30 49 Vương Tuệ Minh 28/08/1979 Hà Nội Nam
31 20 Nguyễn Hoàng Nam 17/12/1991 Hà Nội Nam
32 55 Nguyễn Thị Thùy Ngân 26/03/1987 Hưng Yên Nữ
33 15 Nguyễn  Thị Ngọc 03/10/1990 Hải Dương Nữ
34 3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 31/07/1993 Quảng Ninh Nữ
35 50 Chu Minh Nhì 07/02/1958 Nam Định Nam
36 44 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 06/01/1987 Hưng Yên Nữ
37 7 Đỗ Mai Phương 28/04/1993 Hà Nội Nữ
38 23 Hồ Thị Thùy Phương 22/10/1990 Quảng Bình Nữ
39 18 Trần Thị Thu Quỳnh 20/12/1993 Nam Định Nữ
40 11 Nguyễn Hoàng Sa 22/06/1985 Nghệ An Nam
41 19 Mai Văn 01/05/1987 Nam Định Nam
42 6 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/06/1993 Bắc Giang Nữ
43 34 Hoàng Phương Thảo 05/12/1986 Hà Nội Nữ
44 51 Đặng Thị Hằng Thi 27/09/1981 Hà Nội Nữ
45 53 Nguyễn Thị Thoa 08/07/1976 Nam Định Nữ
46 38 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/02/1980 Hà Nội Nữ
47 4 Đào Huyền Trang 25/04/1991 Vĩnh Phúc Nữ
48 42 Ngô Thị Thu Trang 04/03/1989 Nam Định Nữ
49 57 03/02/1978 Quảng Bình Nam
50 35 Vương Sơn Tùng 19/11/1983 Hà Nam Nam
51 10 Phạm Thị Vân 06/07/1990 Ninh Bình Nữ
52 12 Phạm Sơn 14/10/1990 Thái Nguyên Nam
53 40 Hoàng Ngọc Hà Hải Yến 11/05/1993 Yên Bái Nữ
54 54 Trương Thị Yến 28/08/1961 Bắc Kạn Nữ

Chốt danh sách lớp: 54 học viên