Danh sách lớp TC – SCF 03

Danh sách lớp TC – SCF 03

Khai giảng: 21/11/2015

1 Ngô Phương Anh 05/04/1995 Hải Dương Nữ
2 Lê Thị Bích 02/10/1992 Nghệ An Nữ
3 Nguyễn Trung Công 25/01/1992 Hòa Bình Nam
4 Lại Thị Dương 11/06/1982 Hòa Bình Nữ
5 Nguyễn Thị Kim Dương 15/08/1994 Hải Dương Nữ
6 Nguyễn Hải 19/09/1993 Hà Nội Nữ
7 Cao Thị Ngọc 16/08/1984 Nam Định Nữ
8 Nguyễn Đức Hải 27/07/1994 Hà Nội Nam
9 Hồ Quang Hải Nam
10 Nguyễn Thị Hằng 01/08/1992 Điện Biên Nữ
11 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/12/1995 Hải Dương Nữ
12 Nguyễn Thị Hoa 04/04/1994 Hải Dương Nữ
13 Nguyễn Thị Hoàn 19/08/1994 Bắc Ninh Nữ
14 Phạm Thu Hồng 15/10/1993 Thái Bình Nữ
15 Vũ Thị Huế 12/07/1994 Hải Dương Nữ
16 Lê Thị Hường 13/04/1993 Hà Tĩnh Nữ
17 Phạm Thị Hường 04/07/1995 Hải Dương Nữ
18 Lý Thị Hường 28/08/1995 Hải Dương Nữ
19 Đặng Thị Huyền 26/09/1995 Hải Dương Nữ
20 Tống Thị Lương 17/12/1989 Thái Bình Nữ
21 Nguyễn Thị Ngọc Mai 03/04/1995 Hải Dương Nữ
22 Ngô Thị Mai 17/11/1995 Hải Dương Nữ
23 Vũ Thị Mai 19/09/2015 Hải Dương Nữ
24 Trần  Thị Tuyết Mai 19/03/1992 Thanh Hóa Nữ
25 Phạm Thị Mây 12/05/1995 Hải Dương Nữ
26 Nguyễn Thị Mến 24/03/1993 Hưng Yên Nữ
27 Lại Thị Hồng Minh 30/03/1993 Hà Nội Nữ
28 Lê Bá Nam 05/10/1987 Nam
29 Nguyễn Thị Nga 09/04/1993 Hải Dương Nữ
30 Lê Thị Thuý Nga 23/02/1995 Hải Dương Nữ
31 Phạm Hoàng Nhân Nghĩa 12/11/1982 Bắc Ninh
32 Nguyễn Thị Nụ 19/10/1990 Thanh Oai Nữ
33 Đồng Thị Oanh 11/07/1994 Hải Dương Nữ
34 Bùi Như Phong 16/07/1976 Bắc Kan Nữ
35 Trương Văn Quảng 10/03/1993 Hà Nội Nam
36 Nguyễn Thị Sáu 20/12/1990 Ninh Bình Nữ
37 Trần Thị Thảo 17/08/1992 Hưng Yên Nữ
38 Dương Thị Thảo 09/01/1993 Bắc Ninh Nữ
39 Đặng Thị Phương Thảo 18/03/1993  Quảng Ninh Nữ
40 Nguyễn Thị Thảo 15/02/1994 Hưng Yên Nữ
41 Vũ Thj Thương 20/08/1994 Nam Định Nữ
42 Đới Đăng Tiến 08/05/1991 Hà Nội Nam
43 Vũ Thj Trang 20/07/1994 Hưng Yên Nữ
44 Lê Thị Thuỳ Trang 05/08/1995 Quảng Ninh Nữ
45 Bùi Thị Trang 25/10/1991 Nữ
46 Lê Việt Trinh 23/10/1994 Hải Dương Nữ
47 Lê Hoàng Trường 25/05/1990 Thanh Hóa Nam
48 Tạ Hồng Tuấn 08/10/1989 Hà Nội Nam
49 Ngô Thúy Vinh 03/09/1977 Nữ