Lịch thi lớp GV – SCF 01

Lịch thi lớp GV – SCF 01

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
KHÓA GV – SCF 01
STT Thời gian Thời lượng Học phần
Buổi chiều – ngày 5.12.2015 (thứ bảy)
1 13h30 – 14h30 60 phút Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học ĐH
2 14h40 – 15h40 60 phút Đánh giá trong giáo dục đại học
3 15h50 – 17h10 90 phút Giáo dục học đại cương
Buổi sáng – Ngày 6.12.2015 (chủ nhật)
4 7h30-8h30 60 phút Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo
5 8h35 – 9h35 60 phút Tâm lí học đại cương
6 9h40 – 10h40 60 phút Nâng cao chất lượng tự học
7 10h45 – 11h45 60 phút Phương pháp NCKH
Buổi chiều – Ngày 6.12.2015  (chủ nhật)
8 13h30 – 14h30 60 phút Giáo dục đại học Thế giới và Việt Nam
9 14h40 – 15h40 60 phút Tâm lí học dạy học đại học
10 15h50 – 17h10 90 phút Lí luận dạy học đại học
Chú ý:

  • Học viên có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút;
  • Khi đi thi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư gốc