Danh sách lớp Kỹ năng sống khai giảng 12-5-2019 tại Hà Nội

Danh sách lớp Kỹ năng sống khai giảng 12-5-2019 tại Hà Nội. Học viên tham dự khóa học được cấp chứng nhận Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống vào cuối khóa.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THAM DỰ LỚP

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG

Khai giảng ngày: 12/5/2019 (Học tại: Số 2 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Nguyễn Thị Lan Anh 17/04/1985 Hưng Yên
2 Thái Hải Bình 21/10/1975 Hòa Bình
3 Nguyễn Văn Cần 10/06/1973 Thanh Hóa
4 Nguyễn Thuỳ Dung 10/05/1990 Hà Nội
5 Vũ Thị Dược 21/10/1988 Quảng Ninh
6 Đặng Thị Thu 17/10/1987 Bắc Giang
7 Nguyễn Thu Hiền 30/03/1991 Hà Nội
8 Thái Thị Phương Hòa 08/02/1974 Hòa Bình
9 Nguyễn Tiến Hoàn 09/09/1979 Bắc Ninh
10 Ngô Thị Lan Hương 02/08/1989 Hà Nội
11 Nguyễn Thị Lanh 03/01/1982 Bắc Ninh
12 Hà Thị Lựu 03/02/1976 Hải Dương
13 Lô Thị Trà Ly 26/07/1989 Nghệ An
14 Văn Thị Tâm 10/01/1988 Nghệ An
15 Cấn Thị Hồng Thảo 09/01/1984 Hà Nội
16 Phùng Văn Xuân 01/01/1960  Vĩnh Phúc

 

Liên hệ tham dự khóa học: Mrs. Hảo – 09 7878 4589