Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 5-2019

Danh sách lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 5-2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ của trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân Văn.

TT

HỌ TÊN

GT

NGÀY SINH

NƠI SINH

Ghi chú

1 Đào Thị Tú Anh Nữ 19.4.1997 Hải Phòng  
2 Lê Thị Quỳnh Châu Nữ 22.9.1989 Hà Nội  
3 Trần Thị Hiền Nữ 09.05.1983 Vĩnh Phúc  
4 Đặng Thị Phương Hoa Nữ 06.02.1992 Hà Nội  
5 Nguyễn Thị Hoa Nữ 29.7.1997 Hà Nội  
6 Trần Thị Lan Hương Nữ 09.8.1998 QNinh  
7 Lê Trung Kiên Nam 10.11.1983 Phú Thọ  
8 Phúc Thị Hương Lan Nữ 22.9.1992 TQuang  
9 Nguyễn Ngọc Lan Nữ 30.9.1996 Hà Nội  
10 Lê Thị Linh Nữ 25.11.1997 Thái Bình  
11 Đỗ Thảo Ly Nữ 23.10.1995 Hà Nội  
12 Nguyễn Ngọc Nhật Nam 14.6.1979 Hà Nội  
13 Phạm Thanh Phương Nữ 31.8.1975 Hà Nội  
14 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ 26.9.1985 Hải Phòng  
15 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 22.8.1995 Thái Nguyễn  
16 Nguyễn Thị Thiên Trang Nữ 18.7.1995 Thanh Hóa  
17 Hoàng Thị Tuyên Nữ 18.03.1985 Hà Giang  
18 Tạ Thị Xuân Nữ 19.02.1986 Phú Thọ  
19 Trần Thị Yến Nữ 16.7.1988 Thanh Hóa  

                                                    

    Tổng số: 19 học viên