Danh sách lớp TCCN khóa K16A

Danh sách lớp TCCN khóa K16A

1 Bùi Bội Minh Anh 7/13/1982 Hà Nội
2 Trương Thị Lan Anh 6/3/1992 Hà Nam
3 Nguyễn Tuấn Anh 7/4/1990 Hà Nội
4 Nguyễn Lan Anh 4/12/1993 Ninh Bình
5 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 8/2/1992 Hà Nội
6 Nguyễn Xuân Biên 5/7/1979 Phú Thọ
7 Lưu Tự Bình 1/11/1984 Hòa Bình
8 Trần Linh Chi 8/26/1991 Hà Nội
9 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5/1/1994 Nam Định
10 Phạm Thị Ngọc Diệp 8/3/1993 Hải Phòng
11 Lê Thị Dung 5/26/1988 Bắc Giang
12 Phạm Thị Hồng Duyên 11/1/1985 Hà Nội
13 Nguyễn Ngọc 5/11/1990 Hải Dương
14 Nguyễn Thu 5/5/1990 Hà Nội
15 Lương Thị Thu 8/1/1986 Phú Thọ
16 Trịnh Thị Thu Hằng 1/17/1993 Quảng Ninh
17 Hà Thị Hạnh
18 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 23/09/1991 Hà Nội
19 Nguyễn Duy Hào 8/29/1989 Hà Nội
20 Hoàng Thị Hảo 3/19/1993 Hà Nội
21 Trịnh Đình Hảo
22 Đoạn Minh Hiến 8/28/1993 Lạng Sơn
23 Phạm Thị Hiền 11/9/1986 Hải Dương
24 Nguyễn Hoàng Thương Hiền 3/20/1992 Phú Thọ
25 Nguyễn Thị Khánh Hòa 2/11/1993 Bắc Ninh
26 Nguyễn Phương Hoài 10/13/1991 Hà Nội
27 Lê Thị Hoài 13/08/1992 Thái Nguyên
28 Dương Mai Huệ 2/19/1992 Cao Bằng
29 Đinh Thị Huệ 2/20/1992 Hà Nội
30 Phạm Thị Huệ 17/05/1992 Hải Phòng
31 Nguyễn Tuấn Hưng 6/14/1977 Bắc Giang
32 Sái Hoàng Mai Hương 6/29/1992 Phú Thọ
33 Nguyễn Thị Hương 11/5/1993 Hà Nội
34 Nguyễn Thị Hương 2/19/1993 Phú Thọ
35 Lê Thị Hường 25/10/1989 Bắc Giang
36 Khúc Thị Huyên 2/3/1989 Hưng Yên
37 Trần Thị Huyền 4/9/1987 Tuyên Quang
38 Nguyễn Thị Huyền 8/14/1993 Thái Bình
39 Nguyễn Thị Hoàng Lan 2/1/1994 Hà Nội
40 Nguyễn Thị Hương Lan 8/10/1993 Hà Nam
41 Hoàng Thị Lan 15/06/1991 Hà Nội
42 Đinh Thị Làn 3/6/1993 Bắc Giang
43 Mẫu Thị Liên 2/11/1993 Bắc Ninh
44 Đặng Thị Liên 1/27/1993 Thái Bình
45 Đinh Thị Linh 1/29/1994 Ninh Bình
46 Nguyễn Phương Linh 11/11/1991 Hà Nội
47 Phùng Thế Lính 5/2/1993 Yên Bái
48 Quách Tự Lộc 25/07/1986 Hòa Bình
49 Đỗ Thành Long 7/28/1984 Hà Nội
50 Nguyễn Công Long 6/3/1993 Hà Nội
51 Nguyễn Thị Lương 4/12/1992 Thái Nguyên
52 Dương Thị Ly 10/12/1990 Bắc Ninh
53 Vũ Thị Mai 5/2/1991 Vĩnh Phúc
54 Nguyễn Đình Nam 26/09/1989 Ninh Bình
55 Bùi Thị Nga 5/3/1965
56 Trần Thị Thúy Ngân 9/11/1994 Hà Nội
57 Nguyễn Vân Ngọc 10/21/1991 Hà Nội
58 Lê Thị Hồng Ngọc
59 Vương Bá Ngọc 17/02/1987 Hải Dương
60 Nguyễn Khánh Ngọc 29/01/1989 Hòa Bình
61 Nguyễn Minh Nguyệt 3/25/1993 Hà Nội
62 Trần Thị Thanh Nhàn 30/09/1992 Hải Phòng
63 Vũ Thị Hồng Nhung 4/25/1991 Hà Nội
64 Nguyễn Thị Nhung 12/25/1989 Hải Phòng
65 Phạm Thị Nhung 3/16/1993 Nam Định
66 Nguyễn Thị Ninh 6/12/1993 Bắc Giang
67 Phạm Thị Kiều Oanh 3/10/1991 Hải Dương
68 Võ Anh Phương 12/6/1970 Hà Nội
69 Võ Minh Phương 23/01/1 Hà Nội
70 Quang 9/7/1987 Hà Nội
71 Vũ Văn Quang 12/25/1985 Thanh Hóa
72 Tạ Thị Quyên 5/15/1993 Tuyên Quang
73 Ngô Thị Quyên 1/4/1993 Bắc Ninh
74 Phạm Thị Tâm 23/03/1992 Ninh Bình
75 Phạm Thị Hồng Thắm 5/2/1994 Phú Thọ
76 Lê Thị Thắm 20/091993 Hà Nội
77 Vũ Thị Thanh 5/5/1993 Nam Định
78 Lê Phương Thanh 7/5/1979 Hà Nội
79 Trần Văn Thành 7/28/1975 Quảng Nam
80 Đặng Mai Thành 23/11/1979 Hà Nội
81 Nguyễn Thị Thoa 6/5/1993 Thái Bình
82 Nguyễn Minh Thu 12/17/1987 Hà Nội
83 Nguyễn Thị Minh Thu 8/28/1987 Hà Nội
84 Phan Thị Thuận 2/12/1994 Nghệ An
85 Lê Thị Hồng Thúy 4/30/1985 Hà Nội
86 Nguyễn Thị Thanh Thúy 3/22/1982 Phú Thọ
87 Đào Hồng Thủy 4/25/1985 Quảng Ninh
88 Phạm Thị Thủy 26/08/1983 Hải Dương
89 Đỗ Thị Thủy 3/4/1993 Hưng Yên
90 Ngô Thị Toàn 11/20/1987 Bắc Ninh
91 Nguyễn Hữu Toàn 18/031993 Bắc Ninh
92 Nguyễn Thị Trâm 2/22/1992 Hà Nội
93 Nguyễn Thu Trang 1/12/1992 Hà Nội
94 Đồng Thị Minh Trang 8/23/1992 Vĩnh Phúc
95 Phạm Thu Trang 2/12/1988 Hà Nội
96 Lê Thị Trang 9/15/1994 Thanh Hóa
97 Đặng Thị Như Trang 10/9/1992 Thái Nguyên
98 Trần Thị Huyền Trang 8/24/1988 Ninh Bình
99 Nguyễn Thu Trang 7/3/1991 Hà Nội
100 Nguyễn Thị Huyền Trang 9/4/1993 Hà Nội
101 Trần Thị Trinh 11/3/1994 Hà Tĩnh
102 Cấn Trần Ngọc 6/2/1982 Hà Nội
103 Nguyễn Thanh Tùng 5/30/1993 Hà Nội
104 Hoàng Văn Tuyền 6/28/1990 Hà Nội
105 Nguyễn Thị 8/10/1985 Hải Phòng
106 Phạm Thị Xuân 10/27/1993 Nghệ An
107 Trần Thị Yến 10/22/1994 Bắc Ninh
108 Hoàng Hải Yến 11/17/1992 Hà Nội
109 Nguyễn Thị Hải Yến 11/24/1984 Hà Nội
110 Nguyễn Thị Hải Yến 10/30/1993 Hưng Yên

-->