Danh sách lớp TCCN K16B

Danh sách lớp TCCN K16B

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Lục Thị Ngọc Anh 06/08/1994 Hà Giang
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 25/10/1994 Vĩnh Phúc
3 Hoàng Thế Anh 18/09/1983 Hà Nội
4 Nguyễn Quỳnh Anh 24/11/1994 Phú Thọ
5 Nguyễn Thị Lan Anh 21/11/1993 Vĩnh Phúc
6 Nguyễn Thị Vân Anh 17/06/1993 Hưng Yên
7 Nguyễn Thị Vân Anh 03/09/1996 Hà Nam
8 Đinh Thị Hồng Anh 11/10/1993 Hà Nội
9 Lê Thị Ngọc Anh 07/12/1994 Bắc Ninh
10 Đinh Thị Kim Anh 22/10/1993 Bắc Ninh
11 Nguyễn Thị Ánh 08/10/1992 Bắc Ninh
12 Vũ Thị Ngọc Bích 18/10/1993 Hà Nội
13 Trịnh Văn Bình 02/02/1992 Hòa Bình
14 Đỗ Thị Chanh 02/03/1993 Vĩnh Phúc
15 Lưu Khánh Chi 27/05/1994 Bắc Ninh
16 Doanh Thị Hồng Chuyên
17 Đỗ Thị Cúc 03/10/1991 Hưng Yên
18 Trần Công Định 02/08/1991 Vĩnh Phúc
19 Lê Thị Hà Đông 29/10/1994 Quảng Ninh
20 Đinh Quang Đức 03/11/1993 Quảng Ninh
21 Nguyễn Phương Dung 19/09/1994 Nam Định
22 Nguyễn Thị Phương Dung 15/08/1993 Phú Thọ
23 Ngô Thị Thùy Dương 18/08/1992 Bắc Ninh
24 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/03/1993 Bắc Giang
25 Đinh Thị Giang 26/05/1993 Nam Định
26 Nguyễn Hương Giang 28/06/1991 Hà Nội
27 Đặng Thị 20/08/1986 Hà Nội
28 Lê Thị Thu 19/01/1993 Điện Biên
29 Nguyễn Thái 17/12/1993 Hưng Yên
30 Nguyễn Thị 18/12/1993 Vĩnh Phúc
31 Nguyễn Thu Hằng 28/03/1993 Nam Định
32 Chu Thị Hằng 24/09/1993 Hưng Yên
33 Phùng Thị Hạnh 27/08/1992 Thái Nguyên
34 Phan Thị Hạnh 26/06/1993 Thái Bình
35 Nguyễn Thị Hiên 05/06/1993 Hà Nội
36 Nguyễn Minh Hiền 02/02/1993 Vĩnh Phúc
37 Đoàn Thị Hiền 11/06/1992 Ninh Bình
38 Tạ Thị Thu Hiền 27/04/1993 Phú Thọ
39 Nguyễn Thị Thanh Hoa 25/11/993 Quảng Ninh
40 Nguyễn Thị Hoài
41 Phạm Thị Hồng 23/01/1993 Thái Bình
42 Nguyễn Thị Hợp 25/09/1993 Vĩnh Phúc
43 Vũ Thị Huế 08/02/1993 Thái Bình
44 Khúc Thị Huế 10/09/1993 Thái Bình
45 Vũ Thị Huệ 03/05/1994 Hải Dương
46 Ngô Thị Huệ 02/09/1993 Bắc Ninh
47 Phùng Thị Huệ 19/02/1993 Hà Nội
48 Lã Thị Hương 12/07/1993 Nam Định
49 Lê Thanh Hương 10/11/1994 Hà Nội
50 Dương Thu Hương 23/01/1993 Hà Nội
51 Cao Thị Lan Hương 26/10/1993 Hưng Yên
52 Chử Thị Lan Hương 20/11/1993 Phú Thọ
53 Phạm Lan Hương 07/04/1993 Ninh Bình
54 Nguyễn Thị Minh Hương 22/03/1993 Hà Nội
55 Lê Thị Lan Hương 19/11/1993 Hà Nôi
56 Nguyễn Hoàng Thanh Hường 05/12/1993 Nam Định
57 An Thị Thu Hường 29/07/1992 Ninh Bình
58 Tô Thị Ngọc Huyền
59 An Thị Thúy Huyền 27/09/1992 Hà Giang
60 Nguyễn Thị Thanh Huyền 31/12/1993 Hà Nội
61 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/12/1989 Ninh Bình
62 Lê Thị Huyền 02/09/1991 Thanh Hóa
63 Nguyễn Thị Lê Khanh 05/04/1992 Thái Bình
64 Lê Văn Khôi 12/05/1990 Hà Nội
65 Nguyễn Trung Kiên 15/12/1992 Hà Nội
66 Phan Thị Lai 15/02/1991 Nghệ An
67 Nguyễn Tùng Lâm 20/08/1993 Phú Thọ
68 Lê Thị Lan 21/03/1993 Hà Nội
69 Nguyễn Thị Lan 27/05/1994 Nam Định
70 Đỗ Đình Lân 02/02/1984 Bình Định
71 Mai Thị Liên 27/09/1993 Lạng Sơn
72 Nguyễn Thùy Linh 13/08/1994 Hà Nội
73 Lê Trúc Linh 25/05/1994 Lạng Sơn
74 Nguyễn Thị Diệu Linh 12/11/1993 Hà Nội
75 Lê Diệu Linh 11/05/1993 Hưng Yên
76 Nguyễn Văn Linh 24/07/1992 Vĩnh Phúc
77 Trịnh Trọng Loan 26/07/1993 Quảng Ninh
78 Hứa Kiều Ly 16/05/1994 Hà Nội
79 Nguyễn Thị 05/12/1991 Thái Bình
80 Hoàng Thị 26/02/1993 Ninh Bình
81 Nguyễn Thị 04/02/1993 Phú Thọ
82 Nguyễn Thị Ngọc Mai 16/07/1993 Hải Dương
83 Nguyễn Thị Thu Mây 28/03/1993 Hà Nội
84 Đoàn Thị Diễm My 15/01/1994 Thái Bình
85 Quách Văn Nam 30/04/1993 Thái Bình
86 Phạm Quỳnh Nga 22/12/1994 Phú Thọ
87 Trần Thị Thúy Nga 03/07/1986 Hà Nội
88 Hán Hữu Ngà 03/04/1989 Phú Thọ
89 Phạm Thị Ngân 03/02/1994 Thái Bình
90 Lê Thị Thúy Ngân 16/02/1993 Hưng Yên
91 Bùi Thị Ngoan 04/02/1993 Thái Bình
92 Phùng Thị Hồng Ngoan 26/07/1991 Hà Nội
93 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 28/03/1991 Vĩnh Phúc
94 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 01/03/1983 Nam Định
95 Trần Thị Nhàn 28/04/1993 Hưng Yên
96 Bùi Xuân Nhật 13/11/1992 Hà Nội
97 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/07/1994 Vĩnh Phúc
98 Vũ Thị Hồng Nhung 14/01/1994 Hải Dương
99 Phan Thị Thùy Nhung 12/05/1993 Quảng Bình
100 Vũ Thị Nhường 20/02/1990 Ninh Bình
101 Nguyễn Thu Phương 22/07/1994 Nam Định
102 Lê Thị Phương 23/08/1993 Quảng Ninh
103 Hoàng Thị Hà Phương 24/14/1994 Nam Định
104 Bùi Thị Phương 07/02/1989 Thái Bình
105 Nguyễn Thị Phương 14/11/1993 Bắc Ninh
106 Đặng Ánh Phượng 02/08/1994 Thái Bình
107 Nguyễn Thị Kim Phượng 29/10/1991 Khánh Hòa
108 Nguyễn Thị Bích Phượng 30/06/1993 Hà Nội
109 Đặng Thị Phượng 06/11/1993 Nam Định
110 Nguyễn Thị Ánh Phượng 07/09/1993 Hà Nội
111 Nguyễn Thị Phượng 05/05/1992 Hà Nội
112 Đinh Thị Phượng 18/06/1993 Hà Nội
113 Nguyễn Vũ Quân 28/01/1990 Hà Nội
114 Phan Minh Quang 28/03/1992 Lạng Sơn
115 Nguyễn Minh Quý 25/11/1988 Hà Giang
116 Nguyễn Thị Quyên 13/05/1992 Thái Bình
117 Nguyễn Thị Quyên 14/02/1992 Thái Bình
118 Nguyễn Thị Tám 24/02/1994 Hải Dương
119 Vũ Thị Thanh Tâm
120 Chu Thị Thanh 25/07/1993 Vĩnh Phúc
121 Lê Thị Thanh 02/11/1992 Thái Bình
122 Nguyễn Thị Thanh 19/08/1988 Hà Nội
123 Nguyễn Phương Thảo 05/07/1994 Hưng Yên
124 Phan Thu Thảo 19/01/1993 Hà Nội
125 Nguyễn Thị Hồng Thêu 08/04/1994
126 Khuất Thị Thìn 10/07/1989 Hà Nội
127 Vũ Thị Thơm 28/10/1993 Ninh Bình
128 Phạm Thị Thu 15/03/1986 Bắc Giang
129 Nguyễn Thị Kim Thuận 09/10/1993 Hà Nội
130 Phạm Thị Ngọc Thúy 12/11/1993 Hà Nam
131 Vũ Thị Thúy 28/07/1993 Nam Định
132 Nguyễn Thị Phương Thùy 29/09/1996 Hà Nội
133 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/06/1993 Hà Nội
134 Lưu Thị Thủy 18/02/1993 Hà Nội
135 Nguyễn Hương Thủy 25/12/1991 Hà Nội
136 Nguyễn Lệ Thủy 16/03/1993 Nam Định
137 Bùi Thị Thủy 09/09/1993 Hải Dương
138 Nguyễn Thị Thủy 21/03/1993 Hà Tĩnh
139 Phạm Thị Tiến 08/10/1993 Bắc Ninh
140 Trần Thị Thu Trang 19/06/1992 Liên Xô Cũ
141 Đỗ Thị Vân Trang 26/06/1994 Vĩnh Phúc
142 Nguyễn Thị Minh Trang 16/12/1992 Ninh Bình
143 Nguyễn Thị Thu Trang 04/06/1987 Hà Nội
144 Đặng Thanh Trang 10/06/1992 Hà Nội
145 Trịnh Thị Thu Trang 27/07/1993 Hà Nội
146 Đặng Kiều Trang 13/03/1992 Hòa Bình
147 Nguyễn Thị Kiều Trang 18/10/1993 Nam Định
148 Doãn Văn Trường 18/08/1989 Phú Thọ
149 Dương Bách Tùng 11/02/1987 Hà Nội
150 Lê Thị Tươi 30/09/1992 Hà Nam
151 Đỗ Thị Thanh Tuyến 08/09/1993 Phú Thọ
152 Đỗ Thị Tuyến 04/09/1993 Hà Nội
153 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 23/03/1990 Hà Nội
154 Nguyễn Ngọc Tuyết 05/03/1993 Phú Thọ
155 Thái Hoàng Vân 05/07/1993 Hòa Bình
156 Lê Thị Anh Vân 14/10/1993 Bắc Giang
157 Dương Thị Hồng Vân 11/03/1991 Hà Nội
158 Nguyễn Thị Việt 12/05/1994 Hà Nội
159 Nguyễn Hương Xuân 11/11/1993 Hải Phòng
160 Nguyễn Thị Hải Yến 12/12/1977 Hà Nội
161 Lê Thị Hải Yến 15/08/1993 Hưng Yên
162 Đỗ Thị Yến 11/04/1994 Hà Nội

 

2 thoughts on “Danh sách lớp TCCN K16B

-->