Kết quả thi lớp NVSP Giảng viên khóa K10

Kết quả thi lớp NVSP Giảng viên khóa K10

KẾT QUẢ THI

LỚP GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH K10

Quản lý lớp: Ms. Hảo :

 

TT HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH KẾT QUẢ
1 Nguyễn Minh An 02/04/1989 Nam Hà Nam Đạt
2 Lê Hoàng Anh 10/10/1982 Nam Hà Nội Đạt
3 Ngô Văn Anh 09/07/1982 Nam Hà Nội Đạt
4 Nguyễn Thị Mai Anh 18/07/1992 Nữ Nghệ An Đạt
5 Phí Thị Kim Anh 20/04/1992 Nữ Hà Nội Đạt
6 Đồng Thị Ánh 01/11/1990 Nữ Hải Dương Đạt
7 Đỗ Thị Bích 12/10/1987 Nữ Yên Bái Đạt
8 Hoa Phương Chi 07/02/1991 Nữ Hà Nội Đạt
9 Nguyễn Thị Chiêm 27/08/1990 Nữ Bắc Giang Đạt
10 Nguyễn Thị Chuyền 12/06/1991 Nữ Hà Nội Đạt
11 Tống Văn Cường 26/10/1991 Nam Hà Nội Đạt
12 Phạm Xuân Đại 0918388818 Nam Ninh Bình Đạt
13 Phạm Bích Diệp 01/09/1989 Nữ Hà Nội Đạt
14 Vũ Thị Dung 15/09/1990 Nữ Thanh Hóa Đạt
15 Phạm Thị Mỹ Dung 22/06/1983 Nữ Hà Nam Đạt
16 Trần Thị Mai Dung 17/01/1985 Nữ Đà Nẵng Đạt
17 Nguyễn Trung Dũng 01/12/1990 Nam Hà Nam Đạt
18 Phan Thùy Dương 06/02/1989 Nữ Tuyên Quang Đạt
19 Lê Tấn Đức 16/01/1991 Nam Quảng Bình Đạt
20 Trần Thị Hải 02/10/1988 Nữ Hải Dương Đạt
21 Khổng Thị Hằng 18/10/1971 Nữ Phú Thọ Đạt
22 Nguyễn Thị Hằng 28/09/1988 Nữ Sông Bé Đạt
23 Đỗ Thị Hằng 23/12/1992 Nữ Ninh Bình Đạt
24 Nguyễn Huy Hiệp 21/12/1984 Nam Hà Nội Đạt
25 Đoàn Thị Hoa 19/05/1990 Nữ Nam Định Đạt
26 Lê Phương Hoa 24/05/1991 Nữ Hà Nội Đạt
27 Tống Thị Thu Hòa 24/07/1990 Nữ Thanh Hóa Đạt
28 Đàm Huy Hoàng 30/03/1987 Nam Thanh Hóa Đạt
29 Vũ Thị Hồng 11/05/1990 Nữ Quảng Ninh Đạt
30 Trần Thị Thúy Hồng 02/11/1979 Nữ Quảng Ninh Đạt
31 Nguyễn Thị Hồng 02/08/1991 Nữ Hưng Yên Đạt
32 Nguyễn Thị Hương 19/08/1989 Nữ Vĩnh Phúc Đạt
33 Vũ Liên Hương 21/12/1969 Nữ Hà Nội Đạt
34 Chu Thị Thanh Hương 25/08/1987 Nữ Hà Nội Đạt
35 Cao Thị Thu Huyền 20/11/1985 Nữ Hà Nội Đạt
36 Nguyễn Xuân Huỳnh 22/06/1978 Nam Hải Dương Đạt
37 Bùi Ngọc Liên 17/10/1991 Nữ Hà Nội Đạt
38 Nguyễn Thị Loan 03/01/1990 Nữ Bắc Giang Đạt
39 Nguyễn Phương Linh 21/03/1992 Nữ Hà Nội Đạt
40 Lê Thị Nga Linh 13/09/1991 Nữ Thanh Hóa Đạt
41 Nguyễn Thúy Mai 03/02/1980 Nữ Hà Nội Đạt
42 Nguyễn Tiến Minh 05/10/1981 Nam LB Nga Đạt
43 Hoàng Hải Minh 13/12/1990 Nữ Nam Định Đạt
44 Vũ Khắc Minh 22/06/1989 Nam Hà Nội Đạt
45 Nguyễn Thị Nghĩa 02/02/1992 Nữ Hưng Yên Đạt
46 Trần Đại Nghĩa 12/11/1985 Nam Hà Nội Đạt
47 Nguyễn Thị Ngọc 29/02/1992 Nữ Hưng Yên Đạt
48 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/09/1985 Nữ Hà Nội Đạt
49 Bùi Thái Nguyên 10/11/1989 Nữ Đăk Lăk Đạt
50 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 24/11/1984 Nữ Tuyên Quang Đạt
51 Chu Phương Nhung 21/07/1988 Nữ Hà Nội Đạt
52 Trần Tuyết Nhung 05/12/1988 Nữ Hà Nội Đạt
53 Nguyễn Văn Phong 20/10/1978 Nam Nam Định Đạt
54 Phạm Hồng Quân 10/12/1987 Nam Bắc Ninh Đạt
55 Trần Mạnh Quân 09/08/1990 Nam Hà Nội Đạt
56 Đào Văn Quang 23/09/1992 Nam Hải Phòng Đạt
57 Tạ Thanh Quỳnh 20/12/1991 Nữ Hải Dương Đạt
58 Nguyễn Như Quỳnh 11/02/1988 Nữ Thanh Hóa Đạt
59 Thiều Cẩm Sơn 22/06/1991 Nam Thanh Hóa Đạt
60 Võ Hoài Sơn 10/06/1990 Nam Bình Thuận Đạt
61 Đoàn Thanh Tâm 06/12/1990 Nữ Hưng Yên Đạt
62 Trần Thị Thắm 16/02/1992 Nữ Hà Nội Đạt
63 Đỗ Phương Thảo 30/10/1983 Nữ Hà Nội Đạt
64 Nguyễn Thị Thương 12/12/1992 Nữ Bắc Ninh Đạt
65 Phan Thị Thương 10/06/1992 Nữ Hà Tĩnh Đạt
66 Vũ Diệu Thúy 18/12/1973 Nữ Hà Nội Đạt
67 Nguyễn Thị Thùy 20/11/1976 Nữ Hà Nội Đạt
68 Đào Bích Thủy 17/05/1992 Nữ Phú Thọ Đạt
69 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/08/1991 Nữ Hà Nội Đạt
70 Lương Lê Uyên Trang 26/12/1991 Nữ Hải Dương Đạt
71 Nguyễn Văn Tứ 14/09/1980 Nam Hà Nội Đạt
72 Đỗ Duy Tùng 12/02/1990 Nam Vĩnh Phúc Đạt
73 Nguyễn Thị Hồng Tuyết 17/01/1980 Nữ Hà Nội Đạt
74 Bùi Thị Hồng Tuyết 21/03/1991 Nữ Thái Bình Đạt
75 Nguyễn Thị Xuân 14/07/1991 Nữ Nam Định Đạt
76 Trần Thị Hải Yến 25/06/1990 Nữ Phú Thọ Đạt

-->