Danh sách lớp TCCN khóa K18

DANH SÁCH LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN

KHÓA K18

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Trần Hải Anh 30/08/1995 Hà Nội
2 Vũ Việt Anh 06/12/1993 Hà Nội
3 Trần Thị Vân Anh 01/09/1994 Hải Dương
4 Văn Thị Ngọc Anh 28/12/1995 Hà Nội
5 Trần Hoàng Châu 21/02/1995 Hà Nội
6 Phạm Bạch Diệp 10/04/1982 Hà Nam
7 Hoàng Minh Đức 04/10/1992 Hà Nội
8 Nguyễn Thùy Dung 17/05/1992 Hà Nội
9 Hoàng Thùy Dương 16/05/1995 Hà Nội
10 Vũ Thị Hương Giang 14/04/1993 Hà Nội
11 Vũ Thị Thu 16/09/1995 Hà Nội
12 Phùng Thị Hân 02/09/1990 Hà Nội
13 Lê Thị Thu Hằng 13/09/1989 Hà Nội
14 Lò Thị Thu Hằng 01/12/1993 Sơn La
15 Nguyễn Thị Bích Hằng 03/10/1993 Thái Nguyên
16 Hoàng Thị Thu Hằng 12/03/1995 Hà Nội
17 Trần Văn Hiến
18 Nguyễn Thanh Hiền 04/12/1993 Hà Nội
19 Nguyễn Thị Hồng 28/06/1995 Hà Nội
20 Hoàng Thị Hồng 25/08/1995 Hà Nội
21 Nguyễn Thị Hương 02/10/1995 Hải Dương
22 Trương Thị Mỹ Huyền 22/07/1995 Hà Nội
23 Tống Mỹ Linh 04/04/1995 Hà Nội
24 Trần Diệu Linh 29/08/1995 Hà Nội
25 Lưu Thị Hoa Linh 03/09/1983 Thái Bình
26 Nguyễn Diệu Linh 20/08/1993 Hà Nội
27 Nguyễn Thị Tú Linh 08/10/1994 Hà Nội
28 Nguyễn Thị Lực 22/02/1990 Vĩnh Phúc
29 Ma Thị Ly 24/04/1990 Thái Nguyên
30 Nguyễn Thị Mai 13/10/1993 Thanh Hóa
31 Cung Thị Mai 15/07/1973 Lai Châu
32 Nguyễn Thị Thanh Miền 10/04/1982 Hà Nam
33 Nguyễn Thị Minh 20/08/1995 Hà Nội
34 Ngô Thị Nga 14/08/1992 Thanh Hóa
35 Vũ Thị Ngọc 15/12/1993 Bắc Giang
36 Doãn Thị Ngọc 24/08/1993 Thanh Hóa
37 Nguyễn Thị Nguyệt 30/10/1995 Hà Nội
38 Nguyễn Phương Nhung 12/05/1993 Hà Nội
39 Bùi Vĩnh Phương 26/03/1992 Vĩnh Phúc
40 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 17/12/1991 Hà Nam
41 Vũ Thị Sao 05/02/1993 Nam Định
42 Nguyễn Thị Thắm 24/10/1993 Ninh Bình
43 Nguyễn Thị Thanh 12/10/1995 Hà Nội
44 Nguyễn Đức Thành 18/01/1988 Ninh Bình
45 Nguyễn Thu Thảo 02/11/1993 Hà Nội
46 Nguyễn Thị Thảo 28/08/1995 Hà Nội
47 Nguyễn Hữu Thiện 20/05/1987 Thanh Hóa
48 Nguyễn Bảo Thoa 01/09/1993 Hà Nội
49 Hoàng Minh Thu 27/09/1995 Hà Nội
50 Đoàn Thị Quỳnh Thư 15/06/1991 Hà Nội
51 Lang Thị Thúy 12/10/1988 Nghệ An
52 Lê Phương Thúy 16/08/1994 Hà Nội
53 Đàm Thị Thúy 01/09/1995 Hà Nội
54 Trần Thị Thu Thủy 28/10/1982 Ninh Bình
55 Nguyễn Chí Tiến 17/12/1989 Lào Cai
56 Nguyễn Thị Tĩnh 22/08/1994 Hà Nội
57 Nguyễn Đức Toàn 05/01/1992 Hà Nội
58 Nguyễn Thị Trang 29/07/1989 Hà Nội
59 Hoàng Thị Thanh Trang 22/09/1990 Hà Nội
60 Trịnh Kiều Trang 27/09/1990 Hà Nội