Lịch thi lớp NVSP TCCN khóa K17

THÔNG BÁO LỊCH THI

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TCCN KHÓA K17

 

Thi 07 Môn (02 ngày)

Thứ 2 & thứ 3, ngày 25 + 26/05/2015

Thời gian thi:  – Sáng: Bắt đầu từ 8h00

                              – Chiều: Bắt đầu từ 14h00

(Học viên có mặt trước 15 phút để làm thủ tục. Khi đi mang theo thẻ học viên và chứng minh thư).

Chú ý: – Danh sách kèm SBD dán trên cửa phòng thi

  • Học viên nào không tham gia được kì thi này đề nghị báo về Trung tâm sớm nhất để được bảo lưu kêt quả thi sang khóa sau. TT không chịu trách nhiệm những hv nào không bảo lưu./.
STT Thời gian Thời lượng Học phần Giảng Viên
Buổi sáng – (Thứ 2) Ngày 25/5/2015  
1 8h00 – 9h30 90 phút Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp Lê Xuân Tiến
2 9h45 – 10h45 60 phút Giao tiếp và ứng xử sư phạm
Buổi Chiều – (Thứ 2) Ngày 25/5/2015  
3 14h00-15h00 60 phút Giáo dục học nghề nghiệp Nguyễn Thị Xuân Lan
4 15h15 – 16h15 60 phút Tổ chức và quản lý quá trình dạy học
5 16h30 – 17h30 60 phút Sử dụng phương tiện và công nghệ trong dạy học Vũ Ngọc Tuấn
Buổi sáng – (Thứ 3)  Ngày 26/5/2015  
6 8h00 – 9h00 60 phút Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Thầy Đức
7 9h15 – 10h45 90 phút Phương pháp và kỹ năng dạy học

 

Đào tạo, cấp nhanh chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ GD