Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K14

DANH SÁCH THIẾU HỒ SƠ LỚP NVSP
GIẢNG VIÊN CĐ – ĐH KHÓA K14
Ghi chú: X: Đã nộp
TT MÃ THẺ HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT 2 ảnh Phiếu
ĐK
Bằng
ĐH
CMT Giấy KS GHI CHÚ
1 2 Lê Thị Thúy An 06/12/1991 Vĩnh Phúc Nữ
2 71 Nguyễn Tiến Anh 18/06/1986 Sơn La Nam
3 62 Phạm Thị Mai Anh 23/01/1988 Hà Nội Nữ
4 61 Trương Thị Mai Anh 03/10/1989 Quảng Ninh Nữ
5 45 Nguyễn Ngọc Anh 01/01/1991 Phú Thọ Nam
6 72 Đào Lan Anh 11/11/1991 Hà Nội Nữ
7 8 Nguyễn Thị Kim Anh 30/06/1992 Hà Nội Nữ x x x x
8 82 Trịnh Thị Anh 06/11/1992 Nam Định Nữ
9 52 Đỗ Hữu Binh 25/10/1978 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
10 89 Trần Thị Bình 14/07/1975 Thanh Hóa Nữ
11 49 Dương Hải Châu 20/05/1983 Thái Nguyên Nam x x x x x Đủ
12 51 Phùng Tuyến Chinh 25/12/1992 Phú Thọ Nữ
13 77 Hoàng Văn Chỉnh 01/07/1987 Nam Định Nam
14 4 Trần Quốc Cường 15/01/1989 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
15 12 Lương Khắc Định 23/10/1985 Bắc Ninh Nam x x x x x Đủ
16 Viện Trần Công Doãn Nam x x x x x Đủ
17 55 Phạm Tiến Đức 06/07/1984 Hải Phòng Nam
18 63 Hồ Anh Đức 26/10/1987 Thái Bình Nam
19 88 Nguyễn Thị Dung 26/08/1990 Tuyên Quang Nữ
20 67 Nguyễn Văn Duy 23/07/1993 Hải Dương Nam
21 76 Mai Thị Thu 29/09/1975 Bắc Ninh Nữ
22 Viện Bùi Thúy 21/02/1990 Bắc Ninh Nữ x x x x x Đủ
23 11 Vũ Khánh 02/09/1992 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
24 94 Vũ Thị Hằng 14/11/1991 Thanh Hóa Nữ
25 35 Nguyễn Thu Hằng 20/04/1992 Bắc Giang Nữ
26 Viện Bùi Thị Bích Hạnh 20/10/1990 Hải Dương Nữ
27 Viện Nghiêm Quý Hào 30/11/1969 Hà Nội Nam
28 Viện Đỗ Thị Minh Hậu 11/06/1990 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
29 65 Dương Thị Hậu 15/06/1990 Bắc Giang Nữ
30 16 Đỗ Thị Hiên 20/05/1992 Lào Cai Nữ x x x x
31 Viện Trần Thị Hạnh Hiệp 30/07/1985 Nghệ An Nữ x x x x x Đủ
32 29 Ngô Quang Hiếu 28/04/1982 Đà Nẵng Nam x x x x x Đủ
33 91 Nguyễn Thị Hoa 03/11/1991 Vĩnh Phúc Nữ
34 Viện Khuất Thị Hoa
35 39 Lữ Thị Hòa 07/09/1988 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
36 86 Nguyễn Thị Xuân Hòa 20/04/1991 Hà Nội Nữ
37 Viện Nghiêm Thị Hoài 09/08/1990 Bắc Giang Nữ x x x x x Đủ
38 78 Phạm Minh Hoàng 18/07/1993 Nam Định Nam
39 92 Nguyễn Bá Hoạt 07/03/1976 Hà Nội Nam
40 75 Đoàn Anh Học 22/10/1987 Hải Dương Nam
41 59 Lâm Thị Hồng 05/06/1985 Nam Định Nữ
42 14 Đào thị Hồng 09/01/1990 Thanh Hóa Nữ
43 3 Phạm Thị Hồng 23/01/1993 Thái Bình Nữ x x x x
44 60 Nguyễn Ngọc Hùng 17/10/1990 Hà Nội Nam
45 10 Hồ Xuân Hưng 15/06/1985 Nghệ An Nam
46 41 Ngô Lan Hương 10/11/1983 Quảng Ninh Nữ x x x x x Đủ
47 Viện Lê Thị Thu Hương 02/09/1986 Sơn La Nữ
48 28 Lương Thị Thu Hương 28/02/1988 Phú Thọ Nữ x x x x x
49 96 Doãn Thị Thùy Hương 15/06/1989 Nghệ An Nữ
50 6 Cao Thị Lan Hương 11/11/1989 Bắc Giang Nữ x x x x x Đủ
51 36 Bùi Thị Diệu Hương 25/07/1993 Hòa Bình Nữ x x x x
52 79 Bùi Lan Hương 04/10/1993 Phú Thọ Nữ
53 Viện Nguyễn Thị Hương Nữ
54 20 Hà Văn Hướng 01/03/1978 Hà Nội Nam
55 80 Lý Bích Hường 25/12/1991 Hưng Yên Nữ
56 99 Vũ Thị Hường 09/07/1993 Thái Bình Nữ
57 69 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/03/1990 Nghệ An Nữ x x x x x Đủ
58 44 Lê Đức Huynh 17/08/1985 Thái Bình Nam
59 56 Bùi Đức Kiên 09/09/1989 Hà Nội  Nam
60 27 Nguyễn Thị Bích Liên 05/08/1970 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
61 23 Đinh Thị Liên 17/03/1991 Hà Nội Nữ x x x x
62 97 Đào Thị Liên 09/03/1993 Hà Nội Nữ x x pt
63 46 Đặng Trần Long 09/09/1988 Hòa Bình Nam x x x
64 Viện Trần Thị Quỳnh Lưu 20/11/1988 Quảng Bình Nữ x x x x x Đủ
65 1 Nguyễn Thị Diệu Ly 30/09/1993 Hà Nội Nữ x x
66 Viện Phạm Thị Hương Ly
67 53 Lã Thị Quỳnh Mai 08/11/1992 Phú Thọ Nữ x x x x
68 38 Nguyễn Ngọc Minh 19/11/1988 Hà Nội Nam x x x x
69 87 Nguyễn Hà My 24/11/1991 Hà Nội Nữ
70 Viện Đỗ Thanh Mỹ 09/07/1990 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
71 68 Phan Lê Na 13/03/1989 Nghệ An Nữ x x x x x Đủ
72 93 Phạm Thị Quỳnh Nga 02/04/1989 Ninh Bình Nữ
73 Viện Nguyễn Thị Thanh Nga 10/02/1990 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
74 83 Phạm Hồng Ngân 07/04/1990 Tuyên Quang Nữ
75 43 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/10/1987 Thanh Hóa Nữ x x x
76 31 Nguyễn Vy Ngọc 08/01/1991 Thái Nguyên Nữ
77 40 Lê Thị Bích Ngọc 10/25/1993 Vĩnh Phú Nữ
78 84 Trần Thảo Nguyên 08/03/1989 Tuyên Quang Nữ
79 66 Lê Minh Nguyệt 26/02/1987 Thanh Hóa Nữ
80 32 Lê Văn Nhâm 30/03/1992 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
81 Viện Nguyễn Thị Nhung 18/03/1992 Bắc Giang Nữ x x x x x Đủ
82 18 Vũ Đình Phóng 21/01/1984 Hải Dương Nam
83 37 Trần Huy Phương 02/09/1981 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
84 9 Nguyễn Văn Phương 24/05/1987 Hưng Yên Nam x x x x x Đủ
85 Viện Nguyễn Thị Lan Phương
86 21 Nguyễn Văn Quân 10/08/1979 Hà Nội Nam x
87 70 Trần Thị Ngọc Quyên 24/11/1987 Nam Định Nữ
88 70 Trần Thị Ngọc Quyên 24/11/1987 Nam Định Nữ
89 15 Đào Xuân Sáng 02/03/1981 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
90 Viện Nguyễn Thị Sen 13/02/1988 Bắc Giang Nữ x x x x x Đủ
91 Viện Phan Văn Sỹ 02/03/1967 Nam Định Nam x x x x x Đủ
92 Viện Nguyễn Thị Tâm
93 48 Dư Trí Thành 20/10/1962 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
94 33 Trần Văn Thành 28/07/1975 Đà Nẵng Nam x x x x x Đủ
95 24 Phạm Phương Thảo 25/11/1984 Phú Thọ Nữ
96 19 Trần Phương Thảo 31/10/1990 Hà Nội Nam
97 Viện Phạm Thị Thơm 07/05/1990 Bắc Giang Nữ
98 34 Ngô Chiến Thuật 22/10/1984 Hà Nội Nam x x x x
99 Viện Nguyễn Thị Hoài Thương 31/07/1987 Sơn La Nữ
100 25 Lê Thị Thương 19/03/1992 Vĩnh Phú Nữ
101 58 Nguyễn Thị Diệu Thúy 14/11/1988 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
102 74 Nguyễn Thu Thùy 09/12/1986 Hải Dương Nữ
103 47 Nguyễn Thị Thủy 20/08/1989 Thái Nguyên Nữ pt pt
104 Viện Vũ Thu Thủy
105 54 Dương Thị Toan 10/09/1981 Thái Bình Nữ
106 5 Phạm Thanh Trang 17/10/1985 Hải Dương Nữ x x x x x Đủ
107 13 Nguyễn Thủy Trang 27/12/1991 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
108 Viện Chu Thị Huyền Trang
109 73 Phạm Quang Trúc 25/03/1989 Hải Phòng Nam
110 57 Nguyễn Hữu Trung 20/11/1983 Thanh Hóa Nam
111 26 Nguyễn Minh Tuyền 17/02/1984 Bắc Ninh Nam x x x x x Đủ
112 64 Đào Thị Tuyết 19/10/1990 Hưng Yên Nữ
113 30 Nguyễn Đình 21/03/1984 Quảng Nam Nam x x x x x Đủ
114 42 Bùi Thị Thúy Vân 28/09/1979 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
115 Viện Hoàng Thị Cẩm Vân 09/12/1988 Tuyên Quang Nữ x x x x x Đủ
116 Viện Vũ Thị Hải Vân 30/07/1992 Nam Định Nữ x x x x x Đủ
117 Viện Trần Thị Hải Vân
118 50 Trịnh Xuân Vinh 26/03/1984 Thanh Hóa Nam x x x x x Đủ
119 17 Dương Tuấn 29/06/1991 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
120 22 Vương Thị Hải Yến 22/02/1980 Tuyên Quang Nữ x x
121 7 Đặng Thị Yến 29/09/1988 Bắc Ninh Nữ x x

Hồ sơ gồm:

Phiếu đăng ký học (có xác nhận)

Bằng đại học công chứng

Chứng minh thư hoặc giấy khai sinh công chứng