Danh sách phòng thi, SBD lớp K09

Danh sách phòng thi, SBD lớp K09

DANH SÁCH PHÒNG THI

LỚP GIẢNG VIÊN ĐH, CĐ KHÓA K09

SBD HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH
1 Nguyễn Phương Anh 5/12/1988 Nữ Bắc Ninh
2 Đào Thị Lan Anh 17/09/1992 Nữ Hải Dương
3 Vũ Hồng Anh 19/02/1991 Nữ Hà Nội
4 Phạm Thị Mai Anh 24/02/1989 Nữ Hà Nội
5 Đinh Thị Phương Anh 23/01/1990 Nữ Hà Nội
6 Nguyễn Thị Hồng Ánh 8/9/1977 Nữ Hòa Bình
7 Lê Thị Thúy Bình 25/12/1987 Nữ Phú Thọ
8 Lê Văn Cầu 25/09/1989 Nam Thanh Hóa
9 Nguyễn Thị Hồng Chi 25/05/1992 Nữ Thanh Hóa
10 Nguyễn Đức Chiến 13/08/1986 Nam Thanh Hóa
11 Phan Thế Công 3/7/1976 Nam Nghệ An
12 Trần Văn Đáp 12/4/1987 Nam Hưng Yên
13 Lê Tấn Đức 16/01/1992 Nam Quảng Bình
14 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/9/1986 Nữ Hải Dương
15 Nguyễn Hương Giang 3/10/1990 Nữ Hà Nội
16 Đặng Thị Thu 1/7/1982 Nữ Quảng Ninh
17 Phạm Thu 15/06/1992 Nữ Hưng Yên
18 Nguyễn Thị Hằng 12/4/1989 Nữ Hà Nội
19 Hoàng Thị Hằng 12/12/1991 Nữ Hà Nội
20 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/07/1990 Nữ Hà Nội
21 Lương Thị Thúy Hằng 9/5/1991 Nữ Ninh Bình
22 Nguyễn Thị Hạnh 11/2/1985 Nữ Hà Nội
23 Hoàng Thị Hương Hạnh 10/10/1989 Nữ Hà Nội
24 Hà Thu Hiền 11/9/1976 Nữ Hà Nội
25 Nguyễn Thị Thu Hiền 27/12/1991 Nữ Hưng Yên
26 Hồ Thị Hòa 26/04/1991 Nữ Hải Phòng
27 Phạm Thị Hoài 31/10/1992 Nữ Nam Định
28 Nguyễn Thị Hoàn 15/08/1985 Nữ Hà Nội
29 Lê Thị Hồng 17/06/1991 Nữ Thanh Hóa
30 Đoàn Hữu Huân 6/12/1991 Nam Nam Định
31 Nguyễn Thị Huế 9/4/1988 Nữ Hải Dương
32 Nguyễn Thị Kim Huệ 27/12/1983 Nữ Sơn La
33 Bùi Thị Thanh Hương 7/12/1986 Nữ Hà Nội
34 Phạm Thị Hương 28/05/1990 Nữ Thái Bình
35 Dương Thị Thanh Hường 6/6/1983 Nữ Hà Nội
36 Lê Bá Khoa 3/2/1983 Nam Thanh Hóa
37 Vũ Thị Hương Lan 27/06/1987 Nữ Nam Định
38 Trần Thành 22/10/1981 Nam Hà Nội
39 Thạch Thị Liên 12/6/1991 Nữ Tuyên Quang
40 Tào Tuấn Linh 6/11/1981 Nam Hải Phòng
41 Nguyễn Hà Linh 11/11/1989 Nữ Tuyên Quang
42 Nguyễn Thị Diệu Linh 16/09/1988 Nữ Thanh Hóa
43 Nguyễn Thị Nhật Linh 28/01/1991 Nữ Nghệ An
44 Bùi Phương Linh 18/01/1990 Nữ Hải Dương
45 Đặng Phương Linh 27/10/1989 Nữ Hải Phòng
46 Đặng Thùy Linh 26/11/1990 Nữ Hà Nội
47 Vũ Đức Lợi 17/11/1983 Nam Nam Định
48 Nguyễn Thị Mai 1/4/1987 Nữ Hà Nội
49 Nguyễn Thị Ngọc Mai 31/07/1989 Nữ Vĩnh Phúc
50 Vũ Quốc Mạnh 27/08/1988 Nam Vĩnh Phúc
51 Trần Ngọc Minh 15/10/1990 Nam Vĩnh Phúc
52 Phan Thị Minh 20/08/1976 Nữ Hà Tĩnh

Phòng thi số 2 

SBD HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH
53 Vũ Khắc Minh 6/22/1989 Nam Hà Nội
54 Trần Ngọc Minh 15/10/1990 Nam Vĩnh Phúc
55 Trịnh Thanh Nga 8/6/1986 Nữ Hòa Bình
56 Nguyễn Thùy Ngân 2/6/1991 Nữ Hà Nội
57 Lê Thị Kim Ngân 18/11/1992 Nữ Bắc Ninh
58 Nguyễn Thị Minh Ngọc 11/5/1979 Nữ Hà Tây
59 Ngô Thị Ngọc 27/08/1984 Nữ Bắc Giang
60 Phạm Sỹ Nguyên 15/04/1990 Nam Đăk Lăk
61 Phạm Thị Ánh Nguyệt 29/07/1992 Nữ Tuyên Quang
62 Trương Thị Hồng Như 12/2/1991 Nữ Hà Nam
63 Nguyễn Đức Nhuận Hà Nội
64 Bùi Phương Nhung 14/02/1991 Nữ Hà Nội
65 Phan Thị Hồng Nhung 18/03/1990 Nữ Hải Phòng
66 Bùi Thị Oanh 10/8/1979 Nữ Hải Dương
67 Tạ Quế Phương 25/12/1984 Nữ Thái Bình
68 Bùi Thị Minh Phương 6/2/1992 Nữ Nam Định
69 Ngô Mạnh Quân 20/07/1991 Nam Hà Nội
70 Phạm Minh Quốc 6/4/1975 Nam Hà Nội
71 Phạm Mỹ Quyên Nữ Đăk Lăk
72 Mai Thị Thúy Quỳnh 19/10/1992 Nữ Vĩnh Phú
73 Nguyễn Thu Quỳnh 24/1/1976 Nữ Hà Nội
74 Chu Lâm Sơn 8/9/1986 Nam Hưng Yên
75 Nguyễn Tân Sơn 16/09/1967 Nam Tuyên Quang
76 Nguyễn Thị Thanh 9/7/1990 Nữ Nghệ An
77 Dương Xuân Thành 13/12/1973 Nam Hà Nội
78 Hoàng Mậu Thành 26/10/1978 Nam Hà Nội
79 Nguyễn Thị Thảo 4/10/1991 Nữ Hải Dương
80 Lê Phương Thảo 13/08/1978 Nữ Hà Nội
81 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/03/1985 Nữ Hà Nội
82 Đào Phương Thảo 24/11/1990 Nữ Tuyên Quang
83 Nguyễn Văn Thịnh 26/09/1977 Nam Hà Nam
84 Nguyễn Gia Thọ 23/12/1988 Nam Nghệ An
85 Lê Thị Thơm 6/10/1980 Nữ Hưng Yên
86 Lê Thị Hoài Thu 17/02/1990 Nữ Nam Định
87 Vũ Thị Thúy 17/11/1977 Nữ Thái Bình
88 Nguyễn Thị Minh Thùy 6/11/1981 Nữ Hà Nội
89 Nguyễn Thanh Thủy 1/1/1984 Nữ Hải Dương
90 Nguyễn Thị Thủy 15/09/1986 Nữ Sơn La
91 Bùi Thị Tĩnh 14/05/1975 Nữ Hưng Yên
92 Trịnh Thị Trang 16/01/1991 Nữ Thanh Hóa
93 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/11/1983 Nữ Hà Nội
94 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/09/1991 Nữ Nghệ An
95 Đinh Vũ Hạnh Trang 25/01/1987 Nữ Hà Nội
96 Trần Thu Trang 27/08/1989 Nữ Nam Định
97 Nguyễn Đình Trình 7/4/1982 Nam Hà Nội
98 Bùi Tiến Trịnh 8/8/1980 Nam Hưng Yên
99 Nguyễn Văn Trường 28/08/1981 Nam Bắc Giang
100 Lê Anh Tuấn 5/5/1990 Nam Hà Nội
101 Nguyễn Mạnh Tùng 3/9/1988 Nam Hà Nội
102 Nguyễn Thị Vân 10/10/1991 Nữ Hải Dương
103 Đỗ Văn Vinh 26/12/1977 Nam Hà Nội
104 Lâm Thị Thanh Xuân 26/01/1992 Nữ Hà Nội
105 Phạm Thị Hải Yến 30/12/1990 Nữ Hòa Bình

-->