Danh sách tham gia dự thi lớp văn thư lưu trữ tháng 7-2016

Danh sách tham gia dự thi lớp văn thư lưu trữ tháng 7-2016. Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ: Cô Hảo: – 09 0407 4589.

DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ THÁNG 7 NĂM 2016

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

1Đỗ Thị HoàiThu11/01/1990T. Nguyên
2Hà ThịNguyệt29/6/1989Hưng Yên
3Dương Thị ThuLan02/11/1994Hà Nội
4Dương Thị NgọcBích02/2/1994Hà Nội
5Trần Thị ThanhThúy10/3/1984Hà Nam
6Đào HồngAnh01/4/1991Hà Nội
7Nguyễn Thị ThuHiền05/4/1982Bắc Ninh
8Ng uyễnThùyLinh27/7/1987Hà Nội
9Phan Thị NgọcAnh31/5/1987Hà Nội
10Bạch KhánhHuyền29.11.1994Hà Nội
11Chu ĐứcToàn15/8/1975Hà Nội
12 Hoàng ThùyLinh14/12/1986Hà Nội
13Nguyễn ThịNga18/8/1989Hưng Yên
14Bùi Thị KimThoa23/7/1993Hà Nội
15Hoàng ThuHương27/5/1987Hà Nội
16Phạm Thị HồngDuyên01/11/1993

Hải Dương

Bình luận bài viết