Danh sách tham gia dự thi lớp văn thư lưu trữ tháng 7-2016

Danh sách tham gia dự thi lớp văn thư lưu trữ tháng 7-2016. Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ: Cô Hảo: – 09 0407 4589.

DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ THÁNG 7 NĂM 2016

TT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

1 Đỗ Thị Hoài Thu 11/01/1990 T. Nguyên
2 Hà Thị Nguyệt 29/6/1989 Hưng Yên
3 Dương Thị Thu Lan 02/11/1994 Hà Nội
4 Dương Thị Ngọc Bích 02/2/1994 Hà Nội
5 Trần Thị Thanh Thúy 10/3/1984 Hà Nam
6 Đào Hồng Anh 01/4/1991 Hà Nội
7 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/4/1982 Bắc Ninh
8 Ng uyễnThùy Linh 27/7/1987 Hà Nội
9 Phan Thị Ngọc Anh 31/5/1987 Hà Nội
10 Bạch Khánh Huyền 29.11.1994 Hà Nội
11 Chu Đức Toàn 15/8/1975 Hà Nội
12  Hoàng Thùy Linh 14/12/1986 Hà Nội
13 Nguyễn Thị Nga 18/8/1989 Hưng Yên
14 Bùi Thị Kim Thoa 23/7/1993 Hà Nội
15 Hoàng Thu Hương 27/5/1987 Hà Nội
16 Phạm Thị Hồng Duyên 01/11/1993

Hải Dương