Thông báo mở lớp Kỹ năng xoa bóp bấm huyệt ngày 20-8-2016

Thông báo mở lớp Kỹ năng xoa bóp bấm huyệt ngày 20-8-2016. Thời gian học 14 buổi, học thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Liên hệ tham dự khóa học: . Email: [email protected]

NỘI DUNG ĐÀO TẠO => TẠI ĐÂY

MẪU CHỨNG CHỈ:

xoa-bop-bam-huyet

xoa bop bam huyet
xoa bop bam huyet

Bình luận bài viết