Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K11

Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K11

            Ghi chú:                 x  :   đã nộp  

Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2014. Học viên nghỉ quả nhiều, không hoàn thiện hồ sơ, không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần

Quản lý lớp: Ms. Hảo:

STT HỌ TÊN NGÀY SINH GT NƠI SINH Phiếu ĐK Bằng ĐH CMT GKS Ảnh
1 Đặng Quốc Anh 07/07/1990 Nam Hà Nội
2 Nguyễn Thị Mai Anh 21/08/1992 Nữ HCM x x x x x
3 Ngô Thị Vân Anh 22/10/1991 Nữ Bắc Giang x x x x x
4 Hoàng Vân Anh 08/03/1991 Nữ Liên Xô
5 Nguyễn Phương Anh 15/02/1991 Nữ Hà Nội x x x x
6 Tô Đức Anh 25/11/1984 Nam Thái Bình x x x x x
7 Nguyễn Ngọc Anh 30/06/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
8 Vương Thị Hải Anh 12/10/1988 Nữ Thanh Hóa
9 Nguyễn Thị Hòa Bình 22/04/1982 Nữ Hà Nội x x x
10 Nguyễn Khánh Chi 10/01/1990 Nữ Ninh Bình
11 Tạ Kim Chi 13/10/1989 Nữ Hà Nội
12 Nguyễn Thị Thanh Chuyên 27/09/1973 Nữ Điện Biên
13 Đậu Công Danh 03/02/1989 Nữ Nghệ An
14 Lê Thị Diệp 23/11/1989 Nữ Thanh Hóa x x x x x
15 Trần Sách Đông 06/03/1992 Nam Hải Phòng x x x x x
16 Ngô Thị Thùy Dung 24/10/1990 Nữ Lạng Sơn x x x x x
17 Phạm Thùy Dương 14/05/1992 Nữ Quảng Ninh x x x x x
18 Ngô Thùy Dương 23/10/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
19 Phạm Thị Dương 19/05/1991 Nữ Hà Tĩnh x x x x x
20 Phạm Thùy Dương 16/02/1989 Nữ Hà Nội
21 Nguyễn Quang Duy 12/12/1992 Nam Bắc Ninh x x x x x
22 Nguyễn Thị Duyên 02/02/1986 Nữ Hà Nội
23 Tạ Hà Giang 31/08/1988 Nữ Hà Nội
24 Ngô Thị Hương Giang 03/03/1984 Nữ Hải Dương x x x x x
25 Nguyễn Minh Giang
26 Lương Thị Ngọc 31/03/1985 Nữ Hà Nội x x x x x
27 Vũ Thị 20/07/1992 Nữ Nam Định x x x x x
28 Phạm Thị Hạnh 17/07/1986 Nữ Yên Bái
29 Lê Thị Hoa 08/09/1989 Nữ Thanh Hóa
30 Lê Thị Hòa Nữ
31 Trần Xuân Hùng 25/10/1990 Nam Thái Bình x x x x x
32 Trần Minh Hương 01/06/1992 Nữ Phú Thọ x x x x x
33 Hoàng Quốc Hương 14/11/1984 Nam Hải Dương x x x x x
34 Nguyễn Ngọc Hương 23/07/1964 Nam Hà Nội
35 Hoàng Thị Quỳnh Hương 08/10/1988 Nữ Cao Bằng x x x x
36 Mai Hương 08/02/1987 Nữ Thanh Hóa x x x x x
37 Trần Minh Hương 01/06/1992 Nữ Thái Bình
38 Dương Thị Phương Liên 30/03/1987 Nữ Hải Dương x x x x
39 Nguyễn Mai Linh 18/01/1987 Nữ Hà Nội x x x x x
40 Đào Thị Thùy Linh 07/11/1990 Nữ Quảng Ninh x x x x x
41 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 25/09/1988 Nữ x x x
42 Nguyễn Thị Diệu Linh 16/10/1978 Nữ Hà Nội
43 Đào Thị Loan 23/02/1990 Nữ Thanh Hóa
44 Nguyễn Thị Lương 14/12/1988 Nữ Thái Bình x x x x x
45 Mai Thị Thanh Mai 27/07/1989 Nữ Thanh Hóa x x x x x
46 Trịnh Tuyết Mai 03/11/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
47 Nguyễn Thị Tuyết Mai 23/05/1985 Nữ Hà Nội x x x
48 Nguyễn Thị Tuyết Minh 01/11/1988 Nữ Vĩnh Phúc x x x x x
49 Nguyễn Hoàng Anh Minh 28/06/1984 Nam Hà Nội
50 Ngô Minh Nam 04/08/1992 Nam Hà Nội x x x x x
51 Phạm Thị Minh Ngọc 20/09/1989 Nữ Hải Phòng x x x x x
52 Lại Bích Ngọc 03/04/1992 Nữ Hà Nội x x x x x
53 Nguyễn Quỳnh Ngọc 21/01/1991 Nữ
54 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/11/1989 Nữ Bắc Giang x x x x x
55 Đoàn Thị Oanh 15/08/1987 Nữ Hải Phòng x x x x x
56 Vũ Trọng Phong 11/03/1972 Nam Thanh Hóa x x x x
57 Nguyễn Thị Mai Phương 15/09/1985 Nữ Hà Nội x x x x x
58 Hoàng Thị Sầu 07/02/1993 Nữ Hà Giang
59 Phạm Thị Thanh Son 09/10/1989 Nữ Ninh Bình x x x x x
60 Phạm Minh Sơn 16/05/1968 Nam Thanh Hóa x x x x x
61 Nguyễn Trọng Trường Sơn 22/08/1976 Nam Thái Bình
62 Vũ Văn Tài 29/07/1986 Nam Nam Định
63 Mai Trọng Tâm
64 Lại Thanh Tâm 11/11/1989 Nữ Thái Bình x x x x
65 Dương Văn Thái 02/10/1989 Nam Bắc Ninh x x x x x
66 Trần Đức Thắng 16/09/1981 Nam Hà Nội
67 Phạm Ngọc Thắng 13/05/1981 Nam Ninh Bình x x x
68 Hoàng Xuân Thảo Nữ
69 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ x x x x x
70 Nguyễn Thị Thoan 17/03/1983 Nữ Bắc Ninh x x x x
71 Đỗ Thị Thùy 14/01/1991 Nữ Hà Nội x x x x x
72 Nguyễn Thị Thủy Nữ
73 Nguyễn Đăng Tiến 25/08/1962 Nam Vĩnh Phúc x x x x x
74 Trần Minh Toàn 13/11/1981 Nam Hải Phòng x x x x x
75 Nguyễn Thị Thu Trang 27/12/1988 Nữ Hà Nội x x x x x
76 Nguyễn Thị Thu Trang 14/12/1985 Nữ Hà Nội
77 Hoàng Xuân Trường 25/07/1977 Nam Hà Nội x x x x x
78 Đặng Văn Tuấn Nam
79 Dương Hữu Tuyến 23/09/1989 Nam Hà Tĩnh x x x x x
80 Bùi Thanh Tuyền 24/07/1986 Nữ Sơn La x x x x
81 Phan Thị Vân 25/06/1986 Nữ Nghệ An x x x x x
82 Trần Thị Vui 11/03/1988 Nữ Bắc Ninh x x x x x
83 Nguyễn Văn Vương 18/12/1987 Nam Hà Nội
84 Hà Hải Yến 20/12/1988 Nữ Đăk Lăk x x x x x

 

 

One thought on “Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K11

-->