Giảm 30% học phí các chương trình Tin học

Giảm 30% học phí các chương trình Tin học

Áp dụng: Từ ngày 15/12/2014 đến hết 31/12/2014

Học viên mang theo phiếu đăng ký học khi đi đăng ký để được giảm 30% học phí

STT TÊN MÔN HỌC CẤP ĐỘ SỐ BUÔI HỌC PHÍ HỌC PHÍ KM(30%)
1 Tin học văn phòng Từ cơ bản  -> nâng cao 25 1.000.000 700.000
2 Tin học văn phòng tổng hợp (word, Excel, Point) 35 1.300.000 910.000
3 Kế toán máy Từ cơ bản  -> nâng cao 20 700.000 490.000
4 Excel và kế toán Từ cơ bản  -> nâng cao 15 1.000.000 700.000
5 Microsoft Word Từ cơ bản  -> nâng cao 12 600.000 420.000
6 Microsoft Excel Từ cơ bản  -> nâng cao 12 600.000 420.000
7 Microsoft Access Từ cơ bản  -> nâng cao 20 800.000 560.000
8 Microsoft Powerpoint Từ cơ bản  -> nâng cao 10 600.000 420.000
9 Autocad 2D Từ cơ bản  -> nâng cao 25 800.000 560.000
10 Autocad 3D Từ cơ bản  -> nâng cao 25 800.000 560.000
11 Corel Draw Từ cơ bản  -> nâng cao 25 800.000 560.000
12 Photo Shop Từ cơ bản  -> nâng cao 25 800.000 560.000
13 Tubor Pascal Từ cơ bản  -> nâng cao 25 600.000 420.000
14 Turbo C Từ cơ bản  -> nâng cao 25 700.000 490.000
15 Lập trình C++ Từ cơ bản  -> nâng cao 25 800.000 560.000
16 Lập trình Visual Basic Từ cơ bản  -> nâng cao 25 1.000.000 700.000
17 Quản trị mạng Từ cơ bản  -> nâng cao 25 800.000 560.000
18 Phần cứng máy tính Từ cơ bản  -> nâng cao 25 800.000 560.000
19 Thiết kế Website Từ cơ bản  -> nâng cao 25 2.500.000  
20 Kỹ thuật viên máy tính Từ cơ bản  -> nâng cao 3 tháng 1.500.000  
21 Lập trình C# Từ cơ bản  -> nâng cao 2 tháng 1.800.000  

 

-->