Danh sách thiếu hồ sơ lớp giảng viên K13

DANH SÁCH THIẾU HỒ SƠ LỚP GIẢNG VIÊN K13

Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký học (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan hoặc địa phương)

– Giấy khai sinh hoặc chứng minh thư phô tô công chứng

– Bằng đại học công chứng

Hạn nộp hồ sơ: 11/6/2015

Học viên hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để xét điều kiện tham gia kỳ thi.

Ghi chú:

X: Đã nộp

pt: phô tô (cần nộp lại bản công chứng)

đủ: đã nộp đủ hồ sơ

TT MÃ THẺ HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GT 2 ảnh Phiếu
ĐK
Bằng
ĐH
CMT Giấy KS GHI CHÚ
1 Viện Nguyễn Thị Vân Anh 22/08/1976 Hà Nội Nữ x x x x
2 43 Lê Thị Bích 02/01/1991 Thanh Hóa Nữ x x x x x Đủ
3 Viện Chăng Thành Chung 18/12/1990 Lạng Sơn Nam x x x x x Đủ
4 Viện Nguyễn Văn Công 16/09/1989 Nghệ An Nam x x x x x Đủ
5 36 Trần Viết Cường 07/09/1976 Nghệ An Nam x x x x x Đủ
6 58 Bùi Thị Đua 12/09/1990 Quảng Ninh Nữ x x x x x Đủ
7 Viện Cao Thị Đức 06/09/1987 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
8 1 Nguyễn Kim Dung 25/08/1992 Thanh Hóa Nữ x x x x
9 12 Nguyễn Thị Thùy Dương 03/05/1993 Hà Nội Nữ x x x x
10 50 Nguyễn Thị Linh Duyên 04/12/1982 Quảng Ninh Nữ
11 30 Nguyễn Thị Giang 11/04/1992 Hải Dương Nữ x x x x x Đủ
12 Viện Đỗ Vũ Ngọc 21/12/1986 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
13 53 Vũ Thị Thu 18/08/1987 Quảng Ninh Nữ x x x x x Đủ
14 33 Trần Thị Minh 15/10/1991 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
15 Viện Nguyễn Thị Việt 05/04/1992 Sơn La Nữ x x x x x Đủ
16 28 Phạm Thị Thu 19/11/1993 Hà Nội Nữ x x x x
17 64 Nguyễn Thị Thúy Hằng 01/03/1985 Hải Phòng Nữ
19 Viện Nguyễn Vân Hằng 02/02/1990 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
18 6 Hồ Thị Hằng 29/08/1991 Nghệ An Nữ x x x x x Đủ
20 41 Trương Mỹ Hạnh 02/11/1991 Hưng Yên Nữ x x x x
21 34 Lê Thị Thu Hiền 19/08/1986 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
22 19 Nguyễn Thị Thúy Hiền 20/12/1992 Bắc Ninh Nữ x x x x
23 35 Nguyễn Minh Hiếu 13/12/1990 Hòa Bình Nam x x x x x
24 62 Nguyễn Thị Khánh Hòa 02/02/1992 Bắc Ninh Nữ x x x x
25 17 Nguyễn Thu Hoài 02/09/1987 Hải Dương Nữ x x x x x Đủ
26 2 Nguyễn Đình Hoàng 16/11/1990 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
27 52 Lê Thị Hoằng 09/05/1984 Thanh Hóa Nữ x x x x x Đủ
28 49 Hoàng Huy Hội 24/05/1992 Nam Định Nam x x x x x Đủ
29 61 Vũ Thị Hồng 12/04/1993 Thái Bình Nữ x x x x
30 Viện Hoàng Ngọc Huân 12/08/1989 Lạng Sơn Nam x x x x x Đủ
31 9 Trịnh Văn Hùng 01/02/1972 Thái Bình Nam x x x x Đủ
32 Viện Đỗ Thanh Hùng
33 56 Nguyễn Thị Thanh Hương 27/03/1978 Hải Dương Nữ x x x x x Đủ
34 22 Nguyễn Thu Hương 17/10/1983 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
36 Viện Đinh Thị Hương 09/09/1991 Nghệ An Nữ x x x x x Đủ
35 40 Trần Lan Hương 13/07/1992 Yên Bái Nữ x x x x
37 59 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/14/1986 Nam Định Nữ x x x x x Đủ
38 Viện Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/12/1989 Thanh Hóa Nữ x x x x x Đủ
39 57 Vũ Thị Hoàng Lan 28/08/1988 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
40 20 Lưu Thị Lan 30/08/1989 Nam Định Nữ x x x x x Đủ
41 14 Đào Thị Liên 09/03/1993 Vĩnh Phú Nữ x x x
42 Viện Trần Thị Liên
44 29 Nguyễn Phượng Linh 07/06/1993 Thái Nguyên Nữ x x x x
43 3 Lê Thị Ngọc Linh 18/09/1989 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
45 16 Trần Đức Lợi 15/05/1985 Nam Định Nam x x x x x Đủ
47 55 Đào Thị Bích Lợi 11/05/1991 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
46 4 Đào Phúc Lợi 19/11/1989 Yên Bái Nữ x x x x x Đủ
48 63 Nguyễn Văn Luận 19/05/1986 Hòa Bình Nam x x x x Đủ
49 Viện Trần Thị Quỳnh Lưu
50 8 Nguyễn Phương Ly 10/02/1992 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
51 Viện Nguyễn Thị Hồng Mai 19/10/1990 Nghệ An Nữ x x x x x Đủ
52 31 Trần Thị Thanh Mai 26/04/1992 Hà Nam Nữ x x x x x Đủ
53 7 Vũ Thị Minh 24/01/1983 Hà Nội Nữ x x x x Đủ
54 39 Nguyễn Văn Nghiệp 04/05/1983 Hà Nội Nam x x pt
55 38 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/11/1987 Thái Nguyên Nữ x x x x x Đủ
56 Viện Đào Thị Nhung 17/08/1988 Hưng Yên Nữ x x x x x Đủ
57 24 Nguyễn Thị Thùy Ninh 07/02/1993 Hải Phòng Nữ x x x x
58 15 Phạm Thị Hải Ninh 01/10/1993 Quảng Ninh Nữ x x x
59 Viện Chu Thị Oanh 08/01/1987 Lạng Sơn Nữ x x x x x Đủ
60 44 Cù Xuân Phong 18/11/1985 Hà Tĩnh Nam x x x x
61 25 Bùi Quý Phương 13/04/1990 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
62 46 Đặng Thị Đức Phương 03/11/1990 Đức Nữ x x x x x Đủ
63 23 Đỗ Thị Thu Phương 21/01/1993 Vĩnh Phú Nữ x x x x x Đủ
64 Viện Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/05/1991 Nam Định Nữ
65 Viện Đào Duy Thắng 31/10/1990 Tuyên Quang Nam x x x x Đủ
66 48 Đào Thị Thanh 16/03/1986 Hưng Yên Nữ x x x x x Đủ
67 18 Lê Đình Thành 01/01/1982 Thanh Hóa Nam x x x x x Đủ
68 37 Nguyễn Phương Thảo 31/10/1991 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
69 65 Nguyễn Đức Thiêm 06/02/1986 Nam Định Nam x x x x x Đủ
70 10 Lê Đức Thiện 27/01/1991 Hà Giang Nam x x x x x Đủ
71 60 Nguyễn Thị Phan Thu 10/11/1990 Hà Nội Nữ x x x x x Đủ
72 51 Hoàng Thị Thúy 12/02/1985 Thanh Hóa Nữ x x x x x Đủ
73 5 Đoàn Hồng Thúy 03/01/1991 Nam Định Nữ x x x x x Đủ
74 21 Nguyễn Thị Thủy 10/10/1992 Vĩnh Phúc Nữ x x x x x Đủ
75 42 Nguyễn Hương Trà 25/05/1985 Vĩnh Phúc Nữ x x x
76 Viện Nguyễn Thị Đoan Trang 08/08/1984 Bắc Giang Nữ x x x x
77 Viện Vũ Thùy Trang 15/12/1986 Hà Nội Nữ
78 54 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/12/1990 Bắc Ninh Nữ x x x x x Đủ
79 Viện Hoàng Quỳnh Trang 28/10/1991 Hà Tĩnh Nữ x x x x x Đủ
80 26 Vũ Thu Trang 25/08/1993 Hà Nội Nữ x x x x
81 45 Nguyễn Quang Tuân 19/10/1983 Hà Nam Nam x x x x x Đủ
82 32 Trịnh Thanh Tùng 23/01/1985 Nam Định Nam x x x x x Đủ
83 11 Trần Anh 07/12/1986 Hà Nội Nam x x x x x Đủ
84 Viện Hoàng Thị Yến 12/12/1979 Lạng Sơn Nữ x x x x
85 Viện Hà Thị Hải Yến 29/01/1990 Hà Tĩnh Nữ x x x x x Đủ
86 27 Phạm Thị Yến 21/05/1993 Lào Cai Nữ x x x x
87 13 Nguyễn Thị Hải Yến 11/10/1993 Lạng Sơn Nữ x x x x

-->