Điểm lớp Văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng khóa tháng 9-2018

Lightbox button

Điểm lớp Văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng khóa tháng 9-2018

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 8 ĐẾN THÁNG 9/2018

TTHọ và tênNgày sinhNơi sinhMÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữHành chính – Văn phòng Tổng TBCXếp loại
1Đỗ CôngHiệu06.11.1983Thái Bình9.09.09.0Xuất sắc
2Mai NgọcHuyền07.9.1991Hà Nội8.57.58.0Giỏi
3Phạm Thị ThuHuyền07.10.1986Q Ninh8.08.08.0Giỏi
4Lý VănKhoa18.5.1997Phú Thọ7.58.58.0Giỏi
5Nguyễn Thị PhươngLan30.3.1983Hà Nội9.09.09.0Xuất sắc
5Trần Thị KimLiên26.8.1983Hà Nội8.57.58.0Giỏi
7Ngô ThùyLinh15.12.1990Hà Nội7.58.58.0Giỏi
8Nguyễn ThịLoan24.3.1971Hà Nội8.08.08.0Xuất sắc
9Hoàng Thị Hoa13.02.1992Hà Tĩnh8.08.08.0Giỏi
10Nguyễn Thị ThanhMai23.7.1966Hà Nội9.09.09.0Xuất sắc
11Nguyễn ThịMùi27.12.1987Hài Dương7.58.58.0Giỏi
12Nguyễn BíchNgọc25.10.995Hà Nội7.57.57.5Khá
13Nguyễn Thị MaiPhương21.7.1995Ng. An8.07.07.5Khá
14Hoàng KimThúy06.3.1986Lạng Sơn8.08.08.0Giỏi
15Tạ VănVinh17.8.1998Hà Nội8.57.58.0Giỏi

          Danh sách gồm 15 học viên    

                                                     

Bình luận bài viết