Điểm lớp Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng khóa tháng 9-2018

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – hành chính văn phòng khóa tháng 9-2018

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 8 ĐẾN THÁNG 9/2018

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữ Hành chính – Văn phòng  Tổng TBC Xếp loại
1 Đỗ Công Hiệu 06.11.1983 Thái Bình 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
2 Mai Ngọc Huyền 07.9.1991 Hà Nội 8.5 7.5 8.0 Giỏi
3 Phạm Thị Thu Huyền 07.10.1986 Q Ninh 8.0 8.0 8.0 Giỏi
4 Lý Văn Khoa 18.5.1997 Phú Thọ 7.5 8.5 8.0 Giỏi
5 Nguyễn Thị Phương Lan 30.3.1983 Hà Nội 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
5 Trần Thị Kim Liên 26.8.1983 Hà Nội 8.5 7.5 8.0 Giỏi
7 Ngô Thùy Linh 15.12.1990 Hà Nội 7.5 8.5 8.0 Giỏi
8 Nguyễn Thị Loan 24.3.1971 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Xuất sắc
9 Hoàng Thị Hoa 13.02.1992 Hà Tĩnh 8.0 8.0 8.0 Giỏi
10 Nguyễn Thị Thanh Mai 23.7.1966 Hà Nội 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
11 Nguyễn Thị Mùi 27.12.1987 Hài Dương 7.5 8.5 8.0 Giỏi
12 Nguyễn Bích Ngọc 25.10.995 Hà Nội 7.5 7.5 7.5 Khá
13 Nguyễn Thị Mai Phương 21.7.1995 Ng. An 8.0 7.0 7.5 Khá
14 Hoàng Kim Thúy 06.3.1986 Lạng Sơn 8.0 8.0 8.0 Giỏi
15 Tạ Văn Vinh 17.8.1998 Hà Nội 8.5 7.5 8.0 Giỏi

          Danh sách gồm 15 học viên