Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 9,10-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ tháng 9,10-2018

LỊCH HỌC LỚP

“ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 9,10/2018

 

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học 15/9 Ban TC
2 Quản trị văn phòng Sáng 22/9 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Chiều 22/9 ThS. Nguyễn Hồng Duy
4 Kỹ nng giao tiếp hành chính Sáng 23/9 ThS. Đỗ Thu Hiền
5 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Chiều 23/9 ThS. Trần Thanh Tùng
7 Kỹ năng soạn thảo văn bản ( lý thuyết) Sáng 29/9 ThS. Lê Nguyệt Lưu
8 Kỹ năng soạn thảo văn bản (Thực hành) Chiều 29/9 ThS. Lê Tuấn Hùng
9 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng 30/9 TS. Cam Anh Tuấn
10 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 30/9 ThS. Lê Nguyệt Lưu
11 Kỹ năng tham mưu Sáng 6/10 TS. Nguyễn Kim Bình
12 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều 6/10 ThS. Trần Phương Hoa
13 Kỹ năng Thuyết trình Sáng 7/10 PGS.TS Đào Đức Thuận
14 Nộp bài kiểm tra Chiều 7/10 Văn phòng khoa
15 Nhận chứng chỉ 15/10  

Liên hệ cô Hảo: 09 7878 4589 – 09 0407 4589

–  Sáng học từ 8h, chiều học từ 13h30