Điểm lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2018

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2018

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 10 ĐẾN THÁNG 11/2018

 

TTHọ và tênNgày sinhNơi sinhMÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữHành chính – Văn phòng Tổng TBCXếp loại
1Phạm TuấnAnh24/12/1993Q. Ninh8.58.08.25Giỏi
2Dương VănCường12/03/1994Quảng Trị9.09.09.0Xuất sắc
3Trần VănĐạt07/9/1995Vĩnh Phúc9.09.09.0Xuất sắc
4Bạc CầmHặc02/9/1984Sơn La8.08.08.0Giỏi
5Phạm Thị ThanhHằng26/8/1988Q.Ninh8.08.08.0Giổi
5Nguyễn ThịHiền07/12/1970Hải Dương9.09.09.0Xuất sắc
7Trần ThịHương26/06/1976Hưng Yên8.08.08.0Giỏi
8Nguyễn HoaHương20/3/1980Vĩnh Yên8.08.08.0Giỏi
9Trần ThuHuyền31/07/1988Hà Nội8.08.08.0Giỏi
10Dương Thị LýLy31/01/1984T.Bình7.07.07.0Khá
11Ngô ThịOanh15/9/1995P. Thọ8.08.08.0Giỏi
12Nguyễn Thị ThuPhương18/02/1986Hòa Bình7.08.07.5Khá
13Nguyễn ThịThúy08/3/1989Hà Tĩnh 8.08.08.0Giỏi
14Trần ThuTrang08/11/1991Hà Nội7.58.58.0Giỏi
15Triệu ThịXuyến07/01/1974B Giang8.08.08.0Giỏi

          Danh sách gồm 15 học viên  

Bình luận bài viết