Điểm lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2018

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 11-2018

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 10 ĐẾN THÁNG 11/2018

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh MÔN HỌC
Văn thư – Lưu trữ Hành chính – Văn phòng  Tổng TBC Xếp loại
1 Phạm Tuấn Anh 24/12/1993 Q. Ninh 8.5 8.0 8.25 Giỏi
2 Dương Văn Cường 12/03/1994 Quảng Trị 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
3 Trần Văn Đạt 07/9/1995 Vĩnh Phúc 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
4 Bạc Cầm Hặc 02/9/1984 Sơn La 8.0 8.0 8.0 Giỏi
5 Phạm Thị Thanh Hằng 26/8/1988 Q.Ninh 8.0 8.0 8.0 Giổi
5 Nguyễn Thị Hiền 07/12/1970 Hải Dương 9.0 9.0 9.0 Xuất sắc
7 Trần Thị Hương 26/06/1976 Hưng Yên 8.0 8.0 8.0 Giỏi
8 Nguyễn Hoa Hương 20/3/1980 Vĩnh Yên 8.0 8.0 8.0 Giỏi
9 Trần Thu Huyền 31/07/1988 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
10 Dương Thị Lý Ly 31/01/1984 T.Bình 7.0 7.0 7.0 Khá
11 Ngô Thị Oanh 15/9/1995 P. Thọ 8.0 8.0 8.0 Giỏi
12 Nguyễn Thị Thu Phương 18/02/1986 Hòa Bình 7.0 8.0 7.5 Khá
13 Nguyễn Thị Thúy 08/3/1989 Hà Tĩnh  8.0 8.0 8.0 Giỏi
14 Trần Thu Trang 08/11/1991 Hà Nội 7.5 8.5 8.0 Giỏi
15 Triệu Thị Xuyến 07/01/1974 B Giang 8.0 8.0 8.0 Giỏi

          Danh sách gồm 15 học viên