Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 12-2018

Lịch học lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 12-2018

LỊCH HỌC LỚP

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 12/2018

 

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học 08h – 8/12 Ban tổ chức lớp học
2 Quản trị văn phòng Sáng 8/12 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ nng giao tiếp hành chính Chiều 8/12 ThS. Đỗ Thu Hiền
4 Kỹ năng soạn thảo văn bản ( lý thuyết) Sáng 9/12 TS. Trần Thanh Tùng
5 Kỹ năng soạn thảo văn bản (Thực hành) Chiều 9/12 ThS. Lê Tuấn Hùng
6 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Sáng 15/12 TS. Trần Thanh Tùng
7 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Chiều 15/12 TS .Nguyễn Hồng Duy
8 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng 16/12 ThS. Lê Nguyệt Lưu
9 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 16/12 ThS. Lê Nguyệt Lưu
10 Nghiệp vụ lưu trữ Sáng 22/12 TS. Trần Phương Hoa
11 Kỹ năng Tham mưu Chiều 22/12 TS. Nguyễn Thị Kim Bình
12 Kỹ năng thuyết trình Sáng 23/12 PGS.TS Đào Đức Thuận
13 Làm bài kiểm tra Chiều 23/12 Ban tổ chức lớp học
14 Nộp bài kiểm tra 26/12 Văn phòng Khoa
15 Nhận chứng chỉ 31/12 Ban tổ chức lớp học
  • Sáng học từ 8h, chiều học từ 13h30

Học viên có nhu cầu học vui lòng đăng ký  =>  TẠI ĐÂY