Điểm lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 7-2018

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 7-2018. Chứng chỉ do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có giá trị trên toàn quốc và vô thời hạn.

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 7/2018

TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM XẾP LOẠI
1 Hứa Thị Vân Anh 12.11.1988 TQuang 8.25 Giỏi
2 Dương Thị Chuyên 14.02.1991 Hải Phòng 8.0 Giỏi
3 Trần Thị Duyên 30.12.1988 Hà Nội 8.0 Giỏi
4 Nguyễn Khánh 11.11.1990 Thanh Hóa 8.0 Giỏi
5 Nguyễn Thị Hằng 28.8.1991 Hà Nội 9.0 Xuất sắc
5 Tạ Thị Luyến 12.10.1992 Th Nguyên 8.0 Giỏi
7 Dương Thị Bích Ngọc 04/3/1972 T Quang 7.25 Khá
8 Lương Minh Nghĩa 26.9.1994 Hà Nội 8.0 Giỏi
9 Trần Hạnh Thảo 27.4.1996 Hà Nội 8.0 Giỏi
10 Hồ Thị Minh Thảo 12.12.1996 Hà Nội 8.25 Giỏi
11 Đặng Thị Thùy 30.8.1990 Thái Bình 7.5 Khá
12 Ngô Văn Toản 23.8.1995 Nam Định 9.0 Xuất sắc
13 Nguyễn Đức Vinh 18.11.1992 Hà Nội 9.0 Xuất sắc

          Danh sách gồm 13 học viên