Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 6-2019

Điểm lớp Văn thư lưu trữ – HCVP tháng 6-2019

KẾT QUẢ HỌC TẬP  LỚP KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG  

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ HỌC TỪ THÁNG 5/2019 ĐẾN THÁNG 6/2019

TT

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Nơi sinh

MÔN HỌC

Văn thư – Lưu trữ

Hành chính – Văn phòng

 Tổng TBC

Xếp loại

1 Lê Thị Mai Châm Nữ 27.4.1991 Thái Nguyên 9.5 8.5 9.0 Xuất sắc
2 Đặng Thị Ngọc Diệp Nữ 25.10.1983 Hải Phòng 8.5 7.5 8.0 Giỏi
3 Nguyễn Thị Điệp Nữ 20.8.1987 Bắc Ninh 8.5 8.0 8.5 Giỏi
4 Trương Thị Hằng Nữ 02.11.1989 Quảng Ninh 8.0 8.5 8.5 Giỏi
5 Trịnh Thị Hồng Nữ 06.9.1991 Bắc Giang 8.5 8.0 8.5 Giỏi
5 Vũ Quỳnh Lâm Nam 18.8.1983 Sơn La 8.5 8.5 8.5 Giỏi
7 Lê Thị Ngọc Lan Nữ 09/9/1969 Hải Phòng 8.0 8.0 8.0 Gỏi
8 Nguyễn Hoài Linh Nữ 30.11.2000 Hà Nội 8.5 8.5 8.5 Giỏi
9 Đồng Thị Hà Linh Nữ 02/12/1987 Hà Nội 8.5 8.0 8.5 Giỏi
10 Lã Thị Quỳnh Mai Nữ 8.11.1992 Phú Thọ 8.5 8,5 8.5 Giỏi
11 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 18.2.1986 Nghệ An 8.0 8.0 8.0 Giỏi
12 Vũ Thị Phượng Nữ 24.11.1971 Hà Nội 8.5 8.5 8.5 Giỏi
13 Trần Nguyên Quân Nam 25.10.1998 Hà Nội 8.0 8.0 8.0 Giỏi
14 Vũ Hoài Thanh Nữ 14.11.1992 Hà Nội 8.5 8.5 8.5 Giỏi
15 Đỗ Thị Diệu Thu Nữ 05.12.1991 Thái  Nguyên 8.5 8.5 8.5 Giỏi
16 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 29.3.1988 Nam Định 8.0 8.0 8.0 Giỏi
17 Trần Toàn Trung Nam 08.10.1988 Tuyên Quang 9.0 8.0 8.5 Giỏi
18 Bùi Thị Ban Nữ 10.6.1993 Thanh Hóa 7.0 7.0 7.0 Khá

     Danh sách gồm 18 học viên