Danh sách tham dự lớp Kỹ năng sống tháng 6-2019

Danh sách tham dự lớp Kỹ năng sống tháng 6-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH THAM DỰ LỚP
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG
Khai giảng ngày: 16/6/2019 (Học tại: Số 2 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)
TT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
1 Hoàng Thị Hiền 07/02/1996 Quảng Ninh
2 Bùi Thị Hồng Lam 13/02/1977 Thái Bình
3 Hoàng Thị Thảo 10/08/1992 Hải Dương
4 Đỗ Thị Bích Phượng 21/06/1979 Quảng Ninh
5 Bùi Thị Thanh 26/10/1983 Quảng Ninh
6 Nguyễn Tú Anh 13/11/1993 Hà Nội
7 Đỗ Thùy Linh 18/11/1992 Hà Nội
8 Đào Thị Thúy Hằng 28/10/1975 Hà Tĩnh
9 Nguyễn Thị Thanh Bình 06/07/1978 Vĩnh Phú
10 Vũ Thị Thu 01/01/1976 Bắc Giang
11 Trịnh Hoài Trang 26/01/2000 Hà Nội
12 Khuất Thị Thu Thủy 25/08/1990 Hà Nội