Danh sách tham dự lớp Kỹ năng sống tháng 6-2019

Danh sách tham dự lớp Kỹ năng sống tháng 6-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH THAM DỰ LỚP
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG
Khai giảng ngày: 16/6/2019 (Học tại: Số 2 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội)
TTHỌTÊNNGÀY SINHNƠI SINH
1Hoàng ThịHiền07/02/1996Quảng Ninh
2Bùi Thị HồngLam13/02/1977Thái Bình
3Hoàng ThịThảo10/08/1992Hải Dương
4Đỗ Thị BíchPhượng21/06/1979Quảng Ninh
5Bùi Thị Thanh26/10/1983Quảng Ninh
6Nguyễn TúAnh13/11/1993Hà Nội
7Đỗ ThùyLinh18/11/1992Hà Nội
8Đào Thị ThúyHằng28/10/1975Hà Tĩnh
9Nguyễn Thị ThanhBình06/07/1978Vĩnh Phú
10Vũ Thị Thu01/01/1976Bắc Giang
11Trịnh HoàiTrang26/01/2000Hà Nội
12Khuất Thị ThuThủy25/08/1990Hà Nội

 

Bình luận bài viết