Lịch học lớp văn thư lưu trữ – HCVP tháng 7-2019

Lịch học lớp văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng tháng 7-2019. Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & ĐT

LỊCH HỌC CHƯƠNG TRÌNH

KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH – VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ – LƯU TRỮ” THÁNG 7 /2019

 

TT TÊN MÔN HỌC Ngày học GIÁO VIÊN
1 Khai giảng và tập trung lớp học 13/7 Ban TC
2 Quản trị văn phòng Sáng 27/7 TS. Cam Anh Tuấn
3 Kỹ năng Tổ chức hội họp và lễ tân văn phòng Chiều 27/7 TS .Nguyễn Hồng Duy
4 Kỹ năng soạn thảo văn bản 1 Sáng 28/7 TS. Trần Thanh Tùng
5 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 Chiều 28/7 ThS. Lê Tuấn Hùng
6 Quản lý văn bản  và quản lý sử dụng con dấu Sáng 13/7 TS. Trần Thanh Tùng
7 Nghiệp vụ lưu trữ Chiều 13/7 TS. Trần Phương Hoa
8 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ (1) Sáng 14/7 ThS. Lê Nguyệt Lưu
9 Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ ( 2) Chiều 14/7 ThS. Lê Nguyệt Lưu
10 Kỹ năng giao tiếp hành chính Sáng 20/7 ThS. Đỗ Thu Hiền
11 Kỹ năng tham mưu Chiều 20/7 TS . Nguyễn Thị Kim Bình
12 Kỹ năng Thuyết trình Sáng 21/7 PGS.TS Đào Đức Thuận
13 Làm bài kiểm tra   Ban tổ chức lớp
14 Nộp bài kiểm tra 29/7 Văn phòng Khoa
15 Nhận chứng chỉ 05/ 8 Ban tổ chức lớp học

Liên hệ tham dự khóa học: Mrs. Hảo – 09 7878 4589 – 024 6296 8515